Przyjmowanie informacji o wyrobach zawierających azbest

Wstecz

Przyjmowanie informacji o usuniętych wyrobach zawierających azbest od osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami.

Krok po kroku

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij załącznik (patrz punkt Pliki do pobrania).
  2. Wypełnij załącznik, zgodnie z objaśnieniami zawartymi w punktach 1 do 8, pamiętaj wpisz w punkcie 11 masę (kg) usuniętych wyrobów.
  3. Wypełniony załącznik złóż w Biurze Gospodarki Odpadami lub wyślij pocztą. Ewentualnie możesz złożyć go w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy
  4. Prawidłowo wypełniony załącznik zostanie przyjęty. Niepoprawnie wypełniony załącznik będzie musiał być poprawiony - otrzymasz uwagi na piśmie. Pismo zostanie dostarczone pocztą. Wypełnij nowy załącznik (z uwzględnieniem wskazanych błędów) i ponownie złóż w sposób wskazany wyżej.

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie - rezerwacja wizyty dotyczy Urzędów Dzielnic.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

Wypełniony załącznik.

Opłaty

Bez opłat.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

Możesz zarezerwować wizytę w Urzędzie rezerwacja wizyty dotyczy Urzędów Dzielnic.


MIEJSCE ODBIORU:

  • złożona informacja nie podlega zwrotowi.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Gospodarki Odpadami – Wydział Gospodarki Odpadami Stałymi i Ciekłymi.

Termin odpowiedzi

Bez odpowiedzi w przypadku właściwie wypełnionego załącznika.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Dla każdego obiektu budowlanego, gdzie usunięte były wyroby zawierające azbest, należy wypełnić odrębny załącznik.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 t.j.).
  2. Rozporządzenie  Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,  w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest  (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31).               

Nie znalazłeś informacji?