Dokumenty i postępowanie z dokumentami

null Rejestr Dokumentów Publicznych

Rejestr Dokumentów Publicznych jest zbiorem informacji o wzorcach dokumentów publicznych wydawanych przez instytucje państwowe w Polsce. Rejestr Dokumentów Publicznych prowadzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W Rejestrze znajdują się:

  • informacje na temat wzorów dokumentów publicznych

  • informacje o zabezpieczeniach dokumentów przed fałszerstwem

  • informacje o sposobach weryfikacji autentyczności dokumentów.

Wzory dokumentów sprawdź na stronie https://www.gov.pl/app/rdp/web/rdp/rejestr-dokumentow-publicznych

Nie znalazłeś informacji?