Dokumenty i postępowanie z dokumentami

Wstecz

Rejestr Dokumentów Publicznych

Od 12 lipca 2020 r. można skorzystać z Rejestru Dokumentów Publicznych stworzonego przez MSWiA. Rejestr pozwala zweryfikować autentyczność poszczególnych dokumentów. W rejestrze są informacje o wyglądzie dokumentów obowiązujących w naszym kraju i zabezpieczeniach użytych do ich ochrony przed fałszerstwem.

Są w nim pliki graficzne zawierające widok poszczególnych dokumentów, a także opisy i nazwy użytych zabezpieczeń. Znajdziemy w nim informacje m.in. o dowodach osobistych, kartach pobytu, paszportach, dowodach rejestracyjnych. Rejestr jest sukcesywnie uzupełniany o kolejne dokumenty publiczne.

Utworzenie rejestru zostało przewidziane w ustawie o dokumentach publicznych, która weszła w życie w lipcu 2019 r. Głównym celem ustawy jest walka z fałszerstwami dokumentów, a także z wykorzystywaniem ich do popełniania przestępstw np. wyłudzania kredytów. 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej.


Nie znalazłeś informacji?