Polityka przestrzenna i planowanie miejscowe

null Składanie uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Krok po kroku

 1. Pamiętaj, że do projektów planów miejscowych wykładanych do publicznego wglądu składa się uwagi, natomiast na wcześniejszym etapie, do planów, których opracowanie dopiero się rozpoczęło i nie sporządzono jeszcze projektu planu, składa się wnioski.
 2. Ogłoszenia o wyłożeniu projektu do publicznego wglądu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.
 3. W ogłoszeniu sprawdź termin składania uwag. Uwaga, która wpłynie po terminie, pozostanie bez rozpatrzenia.
 4. Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez prezydenta Warszawy.
 5. Pobierz, wydrukuj i wypełnij formularz uwagi. Możesz również sformułować uwagę w treści pisma. Wówczas pamiętaj o umieszczeniu w nim niezbędnych informacji.
 6. Pamiętaj o opisaniu uwagi w sposób konkretny oraz o precyzyjnym wskazaniu nieruchomości, której dotyczy uwaga.
 7. Wnosząc uwagę zobowiązany jesteś podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Uwagi do projektu planu możesz złożyć:

 1. w formie papierowej czyli przesłać pocztą lub doręczyć osobiście do prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem:
  1. Biura Architektury i Planowania Przestrzennego – Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, 
  2. Kancelarii ogólnej urzędu – Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
  3. Wydziału Obsługi Mieszkańców w dzielnicy,
 2. w formie elektronicznej:
  1. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu potwierdzonego profilem zaufanym albo podpisem osobistym za pośrednictwem platformy ePUAP. Na platformie ePUAP nie znajdziesz specjalnego formularza przeznaczonego tylko do składania uwag do planu. Skorzystaj z linku do formularza ogólnego: https://epuap.gov.pl/.
  2. na adres email: sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl.
 3. podczas dyskusji publicznej online: możesz przesłać uwagę na czacie na YouTube lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos. Pamiętaj, że jeśli Twoja uwaga ma zostać rozpatrzona przez prezydenta w sposób formalny, musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy:

 1. Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Centrum (w zakresie planów dla dzielnic: Śródmieście, Żoliborz),
 2. Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Praga (dla dzielnic: Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek),
 3. Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Północ (dla dzielnic: Białołęka, Bemowo, Bielany),
 4. Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Południe (dla dzielnic: Mokotów, Ursynów, Wilanów),
 5. Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Wschód (dla dzielnic: Rembertów, Wesoła, Wawer),
 6. Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Zachód (dla dzielnic: Ochota, Ursus, Włochy, Wola).

Termin odpowiedzi

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Prezydent m.st. Warszawy rozpatruje uwagi złożone do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwala Rada m.st. Warszawy, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowi załącznik do uchwały.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?