Administracja architektoniczno-budowlana

Przyłączenie do sieci gazowej - procedura ogólna
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Zgłoszenie zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę - sieci i stacje transformatorowe.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Rozpatrywanie wniosków w sprawach odstępstw od warunków technicznych.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydawanie decyzji zmieniających decyzję o pozwoleniu na budowę.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydawanie dziennika budowy.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Zgłaszanie zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę - z wyłączeniem domów mieszkalnych jednorodzinnych, sieci i stacji transformatorowych.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Zgłaszanie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Prace budowlane w godzinach nocnych, w niedziele i święta
Nie ma przepisu, który określałby wprost, bez względu na rodzaj inwestycji, obowiązek uzyskania pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych w godzinach nocnych. Decyzja o środowiskowych...
arrow_right
Nie znalazłeś informacji?