Polityka przestrzenna i planowanie miejscowe

Składanie wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania m.st. Warszawy.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Składanie uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Składanie wniosków do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydawanie wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Warszawska uchwała krajobrazowa
16 stycznia 2020 roku Radni Warszawy przyjęli uchwałę krajobrazową.
arrow_right
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dane teleadresowe STOŁECZNY ZARZĄD ROZBUDOWY MIASTA ul. Senatorska 29/31 (wejście od ul. Canaletta) 00-099 Warszawa pon - pt w godz. 7.30 - 15.30 tel. 22 312 44 00 fax 22 312 44 90 szrm@szrm.pl...
arrow_right
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju
Dane teleadresowe Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju Pl. Defilad 1 00-901 Warszawa sekretariat: PKiN, pok. 1321, 13-te piętro tel. (+48 22) 656 67 18 Godziny pracy:...
arrow_right
Nie znalazłeś informacji?