Polityka przestrzenna i planowanie miejscowe

null Składanie wniosków do opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Krok po kroku

 1. Pamiętaj, że do planów miejscowych, których opracowanie dopiero się rozpoczęło i nie sporządzono jeszcze projektu planu, składa się wnioski. Na dalszym etapie, do przygotowanych projektów planów wykładanych do publicznego wglądu składa się uwagi do projektu planu. Informacje o przystąpieniu do sporządzania planu i możliwości składania wniosków publikowane są w ogłoszeniach prasowych i w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. W ogłoszeniu sprawdź, w jakim terminie można składać wnioski. Wniosek, który wpłynie po terminie, pozostanie bez rozpatrzenia.
 3. Wniosek złożony w terminie zostanie rozpatrzony przy opracowywaniu projektu planu. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale możesz później sprawdzić podczas wyłożenia projektu planu, czy Twój wniosek został uwzględniony w ustaleniach planu.
 4. Pobierz, wydrukuj formularz wniosku i wypełnij go. Możesz również samodzielnie sformułować wniosek w treści pisma. Wówczas pamiętaj o umieszczeniu w nim niezbędnych informacji, w tym zaznaczenia, do jakiego planu wniosek jest składany.
 5. Pamiętaj, że wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, konkretnie opisany przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

Wniosek do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, składany w terminie podanym w komunikacie prasowym oraz w obwieszczeniu.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Wnioski do sporządzanego planu możesz złożyć:

 1. w formie papierowej czyli przesłać pocztą lub doręczyć osobiście do prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem:
  1. Biura Architektury i Planowania Przestrzennego – Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, 
  2. Kancelarii ogólnej urzędu – Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
  3. Wydziału Obsługi Mieszkańców w dzielnicy,
 2. elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu potwierdzonego profilem zaufanym albo podpisem osobistym za pośrednictwem platformy ePUAP. Nie znajdziesz tam specjalnego formularza przeznaczonego tylko do składania wniosków do planu. Skorzystaj z linku do formularza ogólnego: https://epuap.gov.pl/

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy:

 1. Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Centrum (w zakresie planów dla dzielnic: Śródmieście, Żoliborz),
 2. Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Praga (dla dzielnic: Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek),
 3. Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Północ (dla dzielnic: Białołęka, Bemowo, Bielany),
 4. Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Południe (dla dzielnic: Mokotów, Ursynów, Wilanów),
 5. Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Wschód (dla dzielnic: Rembertów, Wesoła, Wawer),
 6. Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – Zachód (dla dzielnic: Ochota, Ursus, Włochy, Wola).

Termin odpowiedzi

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?