Wydawanie zaświadczeń i udostępnienie danych z rejestrów

null Sprawdź dane swoje lub swoich dzieci w rejestrze PESEL i pobierz zaświadczenie

Aby skorzystać z usługi – potrzebujesz profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu. Sprawdź, jak założyć profil zaufany lub jak korzystać z e-dowodu (linki otwierają się w nowym oknie).

Jak uzyskać dokument:

  1. Wejdź na stronę www.gov.pl i wybierz e-usługę  „Sprawdź dane swoje lub swojego dziecka w rejestrze PESEL i pobierz zaświadczeni” i zaloguj się profilem zaufanym (linki otwierają się w nowym oknie).

  2. Wybierz do czyich danych chcesz mieć wgląd: swoich czy swojego dziecka.

WAŻNE! Dane dziecka może sprawdzić i pobrać zaświadczenie tylko rodzic, który posiada pełną władzę rodzicielską oraz którego PESEL jest zamieszczony w rejestrze przy danych dziecka (tzw. powiązanie parentyzacyjne).

  1. Zamów zaświadczenie (możesz wybrać zakres danych jakie maja znaleźć się w zaświadczeniu).

  2. Podpisz i wyślij.

  3. Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą na koncie Mój GOV (znajdziesz ją na stronie www.gov.pl, w jej prawym górnym rogu). W skrzynce znajdziesz zaświadczenie (czas oczekiwania ok. 10 minut). Będzie w formacie PDF, opatrzone elektroniczną pieczęcią Ministra Cyfryzacji.

  4. Zaświadczenie pobrane przy pomocy e-usługi jest nieodpłatne.

WAŻNE! Nie drukuj go! Wydrukowane zaświadczenie nie będzie już dokumentem. Dokumentem jest tylko w postaci elektronicznej.

Nie znalazłeś informacji?