Specific category icon

Polityka przestrzenna i planowanie miejscowe

Wstecz

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Dane teleadresowe

STOŁECZNY ZARZĄD ROZBUDOWY MIASTA

ul. Senatorska 29/31 (wejście od ul. Canaletta)
00-099 Warszawa

pon. - pt. w godz. 7.30 - 15.30

tel.: 22 312 44 00
faks: 22 312 44 90


szrm@szrm.pl

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
 

Zadania

  • obsługa procesów w odniesieniu do kluczowych zadań inwestycyjnych wskazanych przez prezydenta m.st. Warszawy, z wyłączeniem sfery komunikacji, drogownictwa, ochrony zdrowia i gminnego budownictwa mieszkaniowego,
  • pełnienie funkcji inwestora zastępczego w odniesieniu do przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
  • świadczenie usług specjalistycznych określonych prawem budowlanym,
  • zarządzanie powierzonym mieniem komunalnym m.st. Warszawy.

Struktura organizacyjna jednostki

1. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Bezpośredni nadzór nad działalnością SZRM sprawują organy Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie ich kompetencji.

2. SZRM działa w oparciu o majątek Miasta Stołecznego Warszawy.

3. Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje prezydent m.st. Warszawy. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy:

  • zastępcy ds. ekonomiczno-finansowych - głównego księgowego,
  • zastępcy ds. technicznych.

Biuro Urzędu m.st. Warszawy nadzorujące jednostkę

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

 


Nie znalazłeś informacji?