Polityka przestrzenna i planowanie miejscowe

null Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

STOŁECZNY ZARZĄD ROZBUDOWY MIASTA

ul. Senatorska 29/31 (wejście od ul. Canaletta)

00-099 Warszawa

tel.: 22 277 58 00

faks: 22 277 58 05

e-mail: szrm@szrm.pl

 

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju – Biuro Urzędu m.st. Warszawy nadzorujące jednostkę

 

Od 1 września 2021 r. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych stał się częścią Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. 

Nie znalazłeś informacji?