null Szczepienia przeciwko wściekliźnie

Dotychczas w Warszawie nie prowadzono akcji dofinansowania szczepień przeciwko wściekliźnie i akcja taka nie jest planowana.

Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2004 nr 69 poz. 625) właściciele psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej, niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Art. 56.

1. Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. 

Obowiązkowe szczepienie kotów przeciwko wściekliźnie

31 grudnia 2021 r. Wojewoda Mazowiecki wydał rozporządzenie, które wprowadza nowy obowiązek – na obszarze zagrożonym wścieklizną nakazuje się szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Powyższe oznacza, że od 31 grudnia 2021 r. na właścicielach kotów (którzy są mieszkańcami terenu objętego obszarem zagrożonym wystąpieniem wścieklizny u zwierząt) spoczywa obowiązek zaszczepienia kota przeciwko wściekliźnie.

Aktualnie na terenie Warszawy obszar zagrożony wścieklizną obejmuje całe m.st. Warszawa.

Szczepień psów i kotów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt.

Nie znalazłeś informacji?