Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska

Wstecz

Warszawski Indeks Powietrza

Warszawski Indeks Powietrza (WIP) jest wskaźnikiem wyrażającym przybliżony stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w czterostopniowej skali wraz z zaleceniami dla mieszkańców. Im stężenia zanieczyszczeń są wyższe, tym poziom indeksu jest wyższy. Najniższym poziomem w skali jest poziom pierwszy, a najwyższym poziom czwarty. 

 

Sprawdź aktualną jakość powietrza (otwarcie w nowym oknie)

 

Punkty pomiarowe to lokalizacje:

  1. stacji monitoringu jakości powietrza wchodzących w skład Państwowego Monitoringu Środowiska i należących do GIOŚ (otwarcie w nowym oknie)

  2. planowanych urządzeń informacji o jakości powietrza wchodzących w skład projektowanej Warszawskiej Sieci Informacji o Jakości Powietrza

Warszawski system monitoringu jakości powietrza

Warszawa rozwija swój system monitoringu jakości powietrza. W 2020 r. stolica wybudowała 2 nowe stacje w standardzie porównywalnym ze stacjami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Jedna z nich stanęła przy ulicy Grochowskiej, a druga przy alei Solidarności, w sąsiedztwie Placu Bankowego. Obie są stacjami komunikacyjnymi. Gęsta sieć czujników pomiarowych pozwoli rzetelnie informować mieszkańców o aktualnej jakości powietrza. Dane ze wszystkich stacji referencyjnych oraz 165 czujników będą prezentowane na warszawskiej platformie IoT (otwiera się w nowej karcie) oraz w aplikacji mobilnej Warszawa 19115.

Rozstrzygnięty przetarg na czujniki jakości powietrza

Rozstrzygnięto przetarg na zakup, montaż, uruchomienie i utrzymanie sieci 165 czujników jakości powietrza wraz z oprogramowaniem. Urządzenia zostaną zainstalowane na terenie całej stolicy i części sąsiednich gmin w ciągu 4 miesięcy od podpisania umowy. Za realizację zadania odpowiada firma Airly Public.

Pomiary nowych czujników

Nowe czujniki będą mierzyć zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi PM10, PM2,5, a także – co jest nowością – PM1, czyli pyłami, których średnica nie przekracza 1 mikrometra. Oprócz tego wszystkie czujniki będą mierzyły zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu, a 12 urządzeń zlokalizowanych z dala od ulic, dodatkowo ozonem.

Lokalizacje czujników

Lokalizacje czujników zostały wytypowane na etapie postępowania przygotowawczego przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej. Następnie zostały uzgodnione z zarządami dzielnic i partnerskich gmin. Umowa z wykonawcą przewiduje możliwość zakupu dodatkowych 100 czujników w przyszłości. Czujniki pojawią się w stolicy i w gminach partnerskich. W przetargu uczestniczyło 17 gmin z Warszawą: Halinów, Izabelin, Karczew, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Milanówek, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Piastów, Radzymin, Stare Babice, Sulejówek, Wieliszew, Wołomin, Ząbki i Zielonka. 

Urządzenia zostaną zakupione w ramach projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. Zakup zostanie sfinansowany w 80% ze środków unijnych.

Mapa czujników


Nie znalazłeś informacji?