Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska

null Wirtualna Elektrownia w Wawrze

W Wawrze została uruchomiona pierwsza Wirtualna Elektrownia.

Instalacja na bieżąco pokazuje mieszkańcom, ile pieniędzy zaoszczędzono dzięki odnawialnym źródłom energii. To jedna z licznych inicjatyw władz Warszawy na drodze do przekształcenia miasta w stolicę zieleni. 

Jak działa wirtulana elektrownia

Wyświetlacz wkomponowany w mural na budynku urzędu przy ul. Żegańskiej 1 pokazuje, ile energii zgromadzono, ile pieniędzy zaoszczędzono oraz ile dwutlenku węgla mniej wyemitowano dzięki odnawialnym źródłom energii. Do Wirtualnej Elektrowni może podłączyć się każdy mieszkaniec Wawra posiadający instalację fotowoltaiczną w swoim domu. Możliwość podłączenia się przez domową sieć WiFi sprawia, że przekazywanie danych ze swojej nieruchomości jest bezkosztowe.

Powstanie elektrowni

Wirtualna Elektrownia powstała w ramach Wawerskiego Klastra Energii, czyli projektu obejmującego współpracę z firmami i organizacjami pozarządowymi. Ma on na celu tworzenie warunków stałego, zrównoważonego efektywnego rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz poszerzania ekoświadomości mieszkańców. Jest to pierwszy etap na drodze to stworzenia ogólnomiejskiego systemu obejmującego instalacje odnawialnych źródeł energii z różnych dzielnic. Będzie to możliwe dzięki sukcesywnemu zwiększaniu udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym miasta.

Warszawa ekologiczna

Dzięki dotacjom udzielanym na instalację odnawialnych źródeł energii, w tym pomp ciepła, wiatraków oraz paneli fotowoltaicznych, Warszawa jest coraz bardziej ekologiczna, a mieszkańcy, którzy je instalują mogą korzystać z tanich źródeł energii i ciepła. Sprzyja to  poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, oraz, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, miasto wspiera rozwój technologii przyjaznych środowisku i powstawanie wysokiej jakości „zielonych” miejsc pracy oraz konkurencyjność gospodarczą.

Projekt wpisuje się w Zieloną Wizję Warszawy realizowaną przy udziale Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz organizacji miast progresywnych w sprawach klimatu, C40 Cities.

Nie znalazłeś informacji?