null Wniosek o ujęcie w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania (część B – cudzoziemcy)

Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej (UE) lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ale nie masz polskiego obywatelstwa i chcesz głosować w Polsce – dopisz się do Centralnego Rejestru Wyborców.

Krok po kroku

 1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Wymagane dokumenty.
 2. Dokumenty przekaż do urzędu. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Miejsce złożenia i odbioru.
 3. Zweryfikujemy Twój wniosek i wydamy decyzję.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.
 2. Do wglądu dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość np. dowód osobisty, paszport. 
 3. Kopia dokumentu, który potwierdza fakt zamieszkania w Warszawie. Przykładowe dokumenty potwierdzające to:
  • oświadczenie właściciela lokalu,
  • umowa najmu,
  • umowa użyczenia lokalu,
  • jeśli płacisz podatki w Warszawie – pierwsza strona zeznania podatkowego PIT z potwierdzeniem złożenia go w Urzędzie Skarbowym (US). Takim potwierdzeniem jest pieczątka wpływu do US, potwierdzenie nadania na poczcie lub Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) w przypadku złożenia PIT-u przez internet, 
  • rachunek za media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.) wystawiony na Twoje dane i adres lokalu w Warszawie, w którym mieszkasz, 
  • zawarta z Tobą umowa na media (gaz, prąd, internet, telefon, telewizję kablową itp.), która zawiera adres lokalu w Warszawie, w którym mieszkasz, 
  • umowa lub rachunek na usługę nie związaną bezpośrednio z lokalem np. abonament na telefon komórkowy, zawierający Twoje dane oraz adres lokalu w Warszawie, w którym mieszkasz, 
  • jeśli jesteś właścicielem lokalu, ale nie masz w nim meldunku możesz: 
   • przedstawić akt własności – jeśli jest to lokal spółdzielczy własnościowy lub nie ma założonej księgi wieczystej albo też gdy trwa postępowanie o wpis do Rejestru Ksiąg Wieczystych; 
   • jeśli lokal ma założoną księgę wieczystą to wystarczy, że poinformujesz urzędnika, że jesteś właścicielem lokalu. Jeśli podasz numer księgi wieczystej znacznie ułatwi to urzędnikowi wyszukiwanie lokalu w Elektronicznych Księgach Wieczystych. 

[!] Prezydent m.st. Warszawy przed wydaniem decyzji jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania spełnia warunki stałego zamieszkania pod adresem wskazanym we wniosku.
Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.
 

Opłaty

Nie musisz płacić za ujęcie w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Miejsce złożenia i odbioru

Wniosek możesz złożyć:

 1. osobiście w delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dzielnicy, w której stale zamieszkujesz
 2. przez internet na stronie www.gov.pl,
 3. pocztą na adres delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dzielnicy, w której stale mieszkasz, a jeśli nigdzie nie zamieszkujesz – w dzielnicy, w której stale przebywasz.

Składam wniosek osobiście:

 1. Pobierz i wypełnij wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania. 
 2. Podpisz wniosek.
 3. Dołącz do wniosku wymagane dokumenty.
 4. Złóż wniosek we właściwej delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich lub wyślij go pocztą na jej adres korespondencyjny.
 5. Decyzję przekażemy Ci na adres korespondencyjny podany we wniosku (pocztą, przez ePUAP). Możesz też odebrać ją osobiście w delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, w której został złożony wniosek. Zanim to zrobisz – skontaktuj się i umów z pracownikiem urzędu.

[!] Jeśli chcesz złożyć wniosek osobiście w urzędzie możesz zarezerwować wizytę w systemie rezerwacji wizyt.
Składam wniosek przez internet:
Jeśli chcesz złożyć wniosek o ujęcie w Centralnym Rejestrze Wyborców przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić Twoją tożsamość. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego – załóż go online.

 1. Wejdź na stronę www.gov.pl.
 2. Kliknij przycisk Złóż wniosek. 
 3. System przeniesie Cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 4. Postępuj zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.
 5. Sprawdź i podpisz zgłoszenie. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP. 
 6. Decyzję przekażemy Ci na Twoją skrzynkę ePUAP lub na Twój adres korespondencyjny, jeśli tak podasz we wniosku. Możesz też odebrać ją osobiście w delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, w której został złożony wniosek. Zanim to zrobisz – skontaktuj się i umów z pracownikiem urzędu.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Udzielimy Ci odpowiedzi w ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku lub wyjaśnienia rozbieżności. Szczegółowe informacje o wyjaśnianiu rozbieżności znajdziesz w sekcji Uwagi.

Tryb odwoławczy

Jeśli otrzymasz decyzję możesz się od niej odwołać składając skargę do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę złóż za pośrednictwem Prezydenta m.st. Warszawy (w delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w której składany był wniosek).
Na złożenie skargi masz 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

 1. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania na terenie Warszawy możesz złożyć jeśli: 
  • stale mieszkasz w Warszawie;
  • nigdzie nie mieszkasz, ale przebywasz stale w Warszawie – z zastrzeżeniem, że w miejscu adresu stałego zamieszkania podasz adres, pod którym będzie możliwe skontaktowanie się z Tobą.
 2. Jeżeli w chwili złożenia wniosku nie masz nadanego numeru PESEL, musisz podać we wniosku dodatkowe dane do nadania numeru PESEL.
 3. Jeśli stwierdzimy rozbieżności między danymi wskazanymi we wniosku a danymi w rejestrze PESEL, mamy 7 dni, aby je wyjaśnić. Po tym czasie mamy 5 dni, aby wydać decyzję.
 4. Jeśli wydamy pozytywną decyzję o ujęciu Cię w Centralnym Rejestrze Wyborców, to nabędziesz prawo do udziału w wyborach w miejscu Twojego stałego zamieszkania. Nie musisz wtedy ponawiać wniosku przy kolejnych takich wyborach. 

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 12.04.2024 r.

Nie znalazłeś informacji?