null Wniosek o zmianę miejsca głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 czerwca 2024 r.

Jeśli w dniu wyborów przebywasz czasowo poza miejscem zamieszkania, możesz wziąć udział w głosowaniu w miejscu pobytu czasowego.
[!] Wniosek o zmianę miejsca głosowania możesz złożyć od 26 kwietnia do 6 czerwca 2024 r.

Krok po kroku

 1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Wymagane dokumenty.
 2. Dokumenty przekaż do urzędu. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Miejsce złożenia i odbioru.
 3. Po rozpatrzeniu Twojego wniosku otrzymasz informację o obwodzie głosowania i siedzibie okręgowej komisji wyborczej.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zmianę miejsca głosowania
 2. Do wglądu dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość, np. dowód osobisty, paszport.

[!] Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

Nie musisz płacić za złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania.

Miejsce złożenia i odbioru

Wniosek możesz złożyć:

 1. osobiście w delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dzielnicy, w której będziesz przebywać w dniu wyborów,
 2. przez internet na stronie www.gov.pl.

Składam wniosek osobiście:

 1. Pobierz i wypełnij wniosek o zmianę miejsca głosowania.
 2. Podpisz wniosek.
 3. Złóż wniosek w delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dzielnicy, w której będziesz przebywać w dniu wyborów.
 4. Po rozpatrzeniu Twojego wniosku otrzymasz informację o obwodzie głosowania i siedzibie okręgowej komisji wyborczej.

[!] Jeśli chcesz złożyć wniosek osobiście w urzędzie możesz zarezerwować wizytę w systemie rezerwacji wizyt.
Składam wniosek przez internet:
Jeśli chcesz zmienić miejsce głosowania– potrzebujesz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić Twoją tożsamość. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego – załóż go online.

 1. Wejdź na stronę www.gov.pl. 
 2. Kliknij przycisk Złóż wniosek. 
 3. System przeniesie Cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 4. Postępuj zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.
 5. Sprawdź i podpisz zgłoszenie. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.
 6. Po rozpatrzeniu Twojego wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP informację o obwodzie głosowania i siedzibie okręgowej komisji wyborczej.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie odpowiemy na twój wniosek.

Tryb odwoławczy

W tej sprawie nie możesz się odwołać.

Uwagi

 1. Wniosek musisz złożyć najpóźniej w trzecim dniu przed wyborami w delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dzielnicy, w której znajduje się wybrany lokal wyborczy.
  [!] Dotyczy to też osób, które na stałe mieszkają za granicą, ale w dniu wyborów będą przebywały w Polsce. 
 2. Wniosek o zmianę miejsca głosowania składasz na piśmie. Musisz go podpisać i doręczyć w oryginale do właściwej delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich. Jeśli wysyłasz wniosek np. pocztą, kurierem, to datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do urzędu, a nie data jego nadania.
 3. Niedopuszczalne jest złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Jeśli złożysz wniosek o zmianę miejsca głosowania, to ujmiemy Cię w spisie w obwodzie głosowania właściwym dla Twojego adresu przebywania. Automatycznie skreślimy Cię ze spisu w stałym obwodzie głosowania właściwym dla Twojego adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania. 
 5. Jeśli przebywasz za granicą i posiadasz ważny polski paszport, to do piątego dnia przed dniem wyborów możesz złożyć wniosek do właściwego terytorialnie konsula o ujęcie Cię w spisie wyborców .
 6. Jeśli przebywasz na polskim statku morskim, który w dniu wyborów znajduje się w podróży, to do piątego dnia przed dniem wyborów możesz złożyć wniosek o ujęcie Cię w spisie wyborców sporządzanym przez kapitana statku.

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 12.04.2024 r.

Nie znalazłeś informacji?