null Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 czerwca 2024 r.

Jeśli w dniu wyborów będziesz przebywać poza miejscem stałego pobytu, możesz złożyć wniosek do dowolnego urzędu gminy i otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
Na podstawie takiego zaświadczenia możesz głosować w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
[!] Wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego można składać od 26 kwietnia do 6 czerwca 2024 r.

Krok po kroku

 1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Wymagane dokumenty.
 2. Dokumenty przekaż do urzędu. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Miejsce złożenia i odbioru.
 3. Gotowe zaświadczenie odbierz osobiście lub przez osobę, którą upoważnisz do tego. 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
 2. Do wglądu dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość np. dowód, paszport.
 3. Jeśli inna osoba będzie odbierała Twoje zaświadczenie, musi mieć ze sobą: 

Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

Nie musisz płacić za wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Miejsce złożenia i odbioru

Wniosek możesz złożyć osobiście w dowolnej delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy.
Składam wniosek osobiście:

 1. Pobierz i wypełnij wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
 2. Wniosek i upoważnienie (jeśli jest potrzebne) złóż w dowolnej delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich. 
 3. Odbierz zaświadczenie, osobiście lub przez osobę upoważnioną, w delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, w której został złożony wniosek.

[!] Jeśli chcesz złożyć wniosek osobiście w urzędzie możesz zarezerwować wizytę w systemie rezerwacji wizyt.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Na Twój wniosek odpowiemy niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

W tej sprawie nie możesz się odwołać.

Uwagi

 1. Wniosek musisz złożyć na piśmie opatrzonym własnoręcznym podpisem.
 2. Jeśli otrzymasz zaświadczenie o prawie do głosowania w innym miejscu, to automatycznie skreślimy Cię ze spisu wyborców, w którym ujęto Cię zgodnie z Twoim adresem stałego pobytu.
 3. Jeśli utracisz zaświadczenie, niezależnie od przyczyny, nie będziesz mieć możliwości otrzymania kolejnego zaświadczenia. Bez zaświadczenia nigdzie nie weźmiesz też udziału w głosowaniu, nawet w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 12.04.2024 r.

Nie znalazłeś informacji?