Polityka przestrzenna i planowanie miejscowe

null Wydawanie wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj formularz wniosku i wypełnij go.
 2. Zaznacz na wniosku, czy wypis i wyrys zostanie odebrany osobiście (niezbędne do tego jest podanie numeru telefonu lub adresu e-mail), czy też ma zostać wysłany pocztą.
 3. Wpłać podstawową opłatę skarbową 90 zł. Do wniosku dołącz potwierdzenie wniesienia tej opłaty. W przypadku zwolnienia z opłaty skarbowej wskaż tytuł uprawniający do takiego zwolnienia.
 4. Do wniosku możesz dołączyć mapę (szkic) z zaznaczonymi granicami terenu, którego ma dotyczyć wypis i wyrys.
 5. Złóż wniosek w Wydziale Obsługi Mieszkańców w urzędzie swojej dzielnicy. Możesz go też wysłać pocztą.
 6. Wypis i wyrys zostanie wydany w ciągu miesiąca od dnia doręczenia wniosku. O możliwości odbioru dokumentów zostaniesz powiadomiony telefonicznie, SMS-em lub e-mailem.
 7. W niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność dopłaty, w zależności od objętości wypisu i wyrysu, łączna opłata nie przekroczy 250 zł.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

Opłata skarbowa:

 1. Za wydanie wypisu:
  1. do 5 stron – 30 zł,
  2. powyżej 5 stron – 50 zł.
 2. Za wydanie wyrysu:
  1. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł (nie więcej niż – 200 zł).
 3. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu dzielnicy, przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.

 

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Wydziały Architektury i Budownictwa w poszczególnych dzielnicach.

Termin odpowiedzi

Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?