Polityka przestrzenna i planowanie miejscowe

Wstecz

Wydawanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Krok po kroku

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek.
 2. Zaznacz na wniosku, czy wypis i wyrys zostanie odebrany osobiście, czy też ma zostać wysłany pocztą, podaj numeru telefonu lub adres e-mail w razie konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień lub powiadomienia o dopłacie lub możliwości odbioru.
 3. Wpłać podstawową opłatę skarbową 70 zł (szczegółowe informacje poniżej). Do wniosku dołącz potwierdzenie wniesienia tej opłaty. W przypadku zwolnienia z opłaty skarbowej wskaż tytuł uprawniający do takiego zwolnienia.
 4. Do wniosku możesz dołączyć mapę (szkic) z zaznaczonymi granicami terenu, którego ma dotyczyć wypis i wyrys.
 5. Złóż wniosek osobiście w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców w urzędzie dzielnicy. Możesz go też wysłać listownie na adres BAiPP (ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa), pocztą elektroniczną: Sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl lub za pośrednictwem ePUAP.
 6. Wypis i wyrys zostanie wydany w ciągu miesiąca od dnia doręczenia wniosku. O możliwości odbioru dokumentów zostaniesz powiadomiony telefonicznie, SMS-em, e-mailem, przez ePUAP lub listownie.
 7. W niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność dopłaty, w zależności od objętości wypisu i wyrysu, łączna opłata nie przekroczy 250 zł.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie - rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.
 2. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.
   

Opłaty

Opłata skarbowa:

 1. za wydanie wypisu:
  1. do 5 stron - 30 zł
  2. powyżej 5 stron - 50 zł
 2. za wydanie wyrysu:
  1. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł (nie więcej niż - 200 zł).

Maksymalny koszt wypisu i wyrysu - 250 zł.

 • Ponieważ w dniu złożenia wniosku nie jest możliwe ustalenie ilości stron, które wypis i wyrys będzie zawierać, a tym samym wysokości należnej opłaty skarbowej, z góry pobierana jest opłata w podstawowej wysokości 70 zł.
 • Przed wydaniem wypisu i wyrysu, w zależności od jego objętości, może zaistnieć konieczność dokonania dopłaty.
 • Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070, bezpośrednio w kasach urzędów dzielnic lub w opłatomacie w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego przy użyciu karty płatniczej.
 • Tytułem: opłata za wydanie wypisu i wyrysu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy 

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Nie później niż w ciągu miesiąca.
 2. Sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia doręczenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Brak.
 

Uwagi

Brak.
 

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?