Specific category icon

Dokumenty i postępowanie z dokumentami

Wstecz

Zastrzeganie dokumentów i kart płatniczych, znalezienie dokumentów innej osoby.

Celem akcji „Dokumenty zastrzeżone” jest przeciwdziałanie nadużyciom popełnianym przy wykorzystaniu skradzionych bądź zagubionych dokumentów (dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy). Poprzez poszerzenie ogólnej wiedzy o potrzebie zastrzegania w bankach i urzędach utraconych dowodów osobistych, praw jazdy czy paszportów organizatorzy liczą na wzrost świadomości obywateli o konsekwencjach, jakie niesie za sobą zaniedbanie zastrzeżenia. Nie ma znaczenia, czy dokumenty zostały utracone w wyniku zgubienia czy kradzieży.


Aby zapobiec nadużyciom należy zgłosić zastrzeżenie dokumentów tożsamości w trzech krokach.

 • UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport)


Należy udać się do najbliższej placówki swojego banku lub do dowolnego banku przyjmującego zastrzeżenia także od osób niebędących ich Klientami. Dane o utraconym dokumencie zostaną przekazane do Centralnej Bazy Danych Systemu DZ. Informacje zostaną następnie automatycznie przekazane do wszystkich banków i innych instytucji korzystających z Systemu.
Składając w banku dyspozycję zastrzeżenia dokumentu należy się tylko upewnić i zapytać, czy bank przekaże dane do Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE
(a nie jedynie do wewnętrznego systemu informatycznego Banku).

 • NALEŻY POWIADOMIĆ POLICJĘ  - w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży

 

 • ZAWIADOMIĆ URZĄD DZIELNICY i wyrobić nowy dokument


Zastrzeżenie dokumentu przez osobę nieposiadająca konta w banku


W przypadku osoby niekorzystającej z usług żadnego Banku należy udać się do Urzędu Dzielnicy i zgłosić utratę dowodu osobistego. Po odebraniu zaświadczenia o utracie dowodu osobistego należy zgłosić się do dowolnego oddziału tych Banków, które przyjmują zastrzeżenia także od osób niebędących ich Klientami.
Dane o utraconym dokumencie zostaną przekazane do Centralnej Bazy Danych Systemu DZ. Informacje zostaną następnie automatycznie przekazane do wszystkich banków i innych instytucji korzystających z Systemu.

Składając w banku dyspozycję zastrzeżenia dokumentu należy się tylko upewnić i zapytać, czy bank przekaże dane do Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE
(a nie jedynie do wewnętrznego systemu informatycznego Banku).
Zastrzeżenie utraconych dokumentów przez osoby, które nigdy nie miały konta jest szczególnie istotne, ponieważ, w takiej sytuacji żaden bank nie posiada naszych danych - utrudnia to identyfikację klienta i wykrycie oszustwa. W takiej sytuacji ryzyko popełnienia przestępstwa przez kogoś "podszywającego się" pod inną osobę jest znacznie wyższe.
 

Zgłoszenie utraty kart płatniczych

Utratę kart płatniczych można zgłosić telefonicznie w swoim banku (infolinie są czynne 24 godz./7 dni w tygodniu) lub skorzystać z Systemu Zastrzegania Kart pod numerem (+48) 828 828 828 (opłata za połączenie zgodna z tabelą opłat operatora).
Podczas przyjmowania zgłoszenia pracownik Banku zweryfikuje tożsamość właściciela karty oraz dane dotyczące zastrzeganej karty.
Jeśli po zastrzeżeniu karta płatnicza się odnajdzie, nie będzie można z niej dalej korzystać.
 

Zgłoszenie w urzędzie utraty dowodu osobistego 

Należy zgłosić się osobiście do dowolnego urzędu dzielnicy. Wypełnić formularz utraty/uszkodzenia dowodu.
Jeżeli dowód uległ uszkodzeniu należy zabrać go ze sobą.
Od razu po złożeniu formularza urzędnik unieważnia dowód osobisty, a osoba zgłaszająca otrzymuje zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu. Zaświadczenie należy zachować - może się przydać (np. podczas kontroli drogowej) jednak należy pamiętać, że nie jest to dokument tożsamości.
Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

Zgłoszenie w imieniu innej osoby
W imieniu innej osoby może zgłosić utratę dowodu osobistego rodzic, opiekun prawny albo kurator:

 • w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia),
 • osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia).

W przypadku osoby starszej może ona zgłosić fakt utraty dowodu wypełniając wniosek i wysyłając go  pocztą.

Zgłoszenie w urzędzie utraty prawa jazdy


Należy zgłosić się do dowolnego urzędu dzielnicy. Wypełnić formularz utraty/uszkodzenia prawa jazdy.

Aby otrzymać wtórnik prawa jazdy należy zabrać ze sobą:

 • aktualne zdjęcie,
 • dowód osobisty albo paszport,
 • paszport albo kartę pobytu - jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • zniszczone prawo jazdy - jeśli masz zniszczony dokument, ale są na nim widoczne podstawowe dane.

Należy dokonać opłaty w wysokości 100,50zł za wydanie wtórnika (zazwyczaj jest on wydawany w terminie do 9 dni roboczych).

Zgłoszenie w urzędzie utraty paszportu 

Należy zgłosić utratę w dowolnym punkcie paszportowym. W Warszawie będzie to  Mazowiecki Urząd Wojewódzki, a w przypadku kradzieży dodatkowo na komisariacie policji. W przypadku pobytu za granicą - sprawę należy zgłosić w konsulacie

Należy zabrać ze sobą:

 • uszkodzony paszport - jeśli twój paszport jest uszkodzony,
 • dowód osobisty,
 • inny dokument ze zdjęciem, na przykład prawo jazdy, paszport innego kraju albo legitymację szkolną czy studencką - jeśli nie masz ważnego dowodu osobistego.

Podczas tej samej wizyty w punkcie paszportowym można od razu złożyć wniosek o nowy paszport.
Za nowy paszport pobierana jest opłata w wysokości 140 zł.
Opłata za wyrobienie nowego paszportu będzie trzykrotnie wyższa - jeśli z własnej winy doszło do uszkodzenia lub utraty paszportu. Oceni to urzędnik na podstawie oświadczenia osoby zgłaszającej utratę dokumentu.
 

Dodatkowe informacje na temat akcji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce Załatw Sprawę w Urzędzie http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie, a także na stronie organizatorów pod adresem: http://dokumentyzastrzezone.pl

System zastrzegania kart - http://www.zastrzegam.pl/

Urzędy dzielnic wspierają akcję Nieskradzione.pl

Warszawskie urzędy dzielnic włączyły się w edukacyjną akcję Nieskradzione.pl. Od września każdy odbierający dowód osobisty w jednym ze stołecznych Wydziałów Obsługi Mieszkańców otrzyma informację, jak chronić swoje dokumenty i swoją tożsamość.

Dowód osobisty potwierdza naszą tożsamość i obywatelstwo. Korzystamy z niego nie tylko w urzędach, ale także załatwiając formalności w banku czy odbierając przesyłkę na poczcie. Dla 18-latka jest przepustką do dorosłości.

Dowód osobisty to znacznie więcej niż tylko zwykły kawek plastiku. To zbiór danych, cennych także dla złodziei tożsamości. Dlatego w sposób szczególny należy go chronić.

Warto mieć świadomość, że wraz z dowodem złodziej kradnie dane, dzięki którym może próbować osiągnąć korzyści majątkowe. Skradziony dowód może posłużyć do wynajęcia mieszkania, zaciągnięcia kredytu, założenia fikcyjnego konta lub dokonania zakupów przez Internet. A to wszystko na rachunek poszkodowanego. O konsekwencjach utraty tożsamości więcej na www.nieskradzione.pl.

Zacznijmy dbać o swój dowód osobisty już w momencie odbioru dokumentu w urzędzie. Trzeba go zawsze „mieć go na oku”. Pod żadnym pozorem nie można oddawać dowodu osobistego w zastaw, np. wypożyczalniach. Najważniejsze: na wypadek utraty dokumentu należy zapewnić sobie dostęp do bezpłatnej usługi zastrzegania dowodu osobistego. Dzięki temu w razie potrzeby błyskawicznie wyłączyć go z obiegu i w ten sposób uniemożliwić dalsze posługiwanie się tym dokumentem.

Informacje jak uruchomić tę usługę znajdują się na nieskradzione.pl/zastrzeganie-dokumentow.


Nie znalazłeś informacji?