Dokumenty i postępowanie z dokumentami

Wstecz

Zastrzeganie dokumentów i kart płatniczych

Co zrobić w przypadku utraty dokumentów?

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego). Kolejne kroki, które należy wykonać:

1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami (zobacz listę banków).

  • Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku, a dane zostaną automatycznie przekazane do wszystkich pozostałych uczestników Systemu DZ.

  • Najlepiej to zrobić osobiście w oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości).

  • Można skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko pod warunkiem, że osoba zastrzegająca miała tam już wcześniej założone konto z wykorzystaniem danych z utraconego dokumentu).

2. Powiadomienie Policji – o ile dokumenty utracono w wyniku przestępstwa.

3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu

 

Zgłoszenie utraty kart płatniczych

Utratę kart płatniczych można zgłosić telefonicznie w swoim banku (infolinie są czynne 24 godz./7 dni w tygodniu) lub skorzystać z Systemu Zastrzegania Kart pod numerem (+48) 828 828 828 (opłata za połączenie zgodna z tabelą opłat operatora).
Podczas przyjmowania zgłoszenia pracownik Banku zweryfikuje tożsamość właściciela karty oraz dane dotyczące zastrzeganej karty.
Jeśli po zastrzeżeniu karta płatnicza się odnajdzie, nie będzie można z niej dalej korzystać.

 

Zgłoszenie w urzędzie utraty dowodu osobistego 

Należy zgłosić się osobiście do dowolnego urzędu dzielnicy. Wypełnić formularz utraty/uszkodzenia dowodu. Jeżeli dowód uległ uszkodzeniu należy zabrać go ze sobą.
Od razu po złożeniu formularza urzędnik unieważnia dowód osobisty, a osoba zgłaszająca otrzymuje zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu. Zaświadczenie należy zachować – może się przydać (np. podczas kontroli drogowej) jednak należy pamiętać, że nie jest to dokument tożsamości. Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

 

Zgłoszenie w imieniu innej osoby

W imieniu innej osoby może zgłosić utratę dowodu osobistego rodzic, opiekun prawny albo kurator:

  • w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia),

  • osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia).

W przypadku osoby starszej może ona zgłosić fakt utraty dowodu wypełniając wniosek i wysyłając go  pocztą

 

Zgłoszenie w urzędzie utraty prawa jazdy

Należy zgłosić się do dowolnego urzędu dzielnicy. Wypełnić formularz utraty/uszkodzenia prawa jazdy i wniosklować o wtórnik dokumentu https://warszawa19115.pl/-/wydanie-wtornika-prawa-jazdy-z-powodu-utraty-lub-zniszczenia-dokumentu-w-stopniu-powodujacym-jego-nieczytelnosc.

 

Zgłoszenie w urzędzie utraty paszportu 

Należy zgłosić utratę w dowolnym punkcie paszportowym. W Warszawie będzie to  Mazowiecki Urząd Wojewódzki, a w przypadku kradzieży dodatkowo na komisariacie policji. W przypadku pobytu za granicą – sprawę należy zgłosić w konsulacie. Podczas tej samej wizyty w punkcie paszportowym można od razu złożyć wniosek o nowy paszport.

 

Przydatne informacje na stronach  http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie i http://dokumentyzastrzezone.pl.

System zastrzegania kart – http://www.zastrzegam.pl/.


Nie znalazłeś informacji?