Specific category icon

Stowarzyszenia

Wstecz

Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia

Krok po kroku

  1. Sporządź zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia;
  2. Udaj się do Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, aby złożyć powyższe zawiadomienie wraz z załączonym aktualnym statutem stowarzyszenia, uchwałą o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia i protokołem z wyboru zarządu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia lub prześlij je drogą pocztową. Pamiętaj - możesz posłużyć się gotowym formularzem zamieszczonym na stronie (patrz: Załączniki do pobrania);

Wymagane Dokumenty

  1. Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia, określające skład zarządu i adres siedziby jednostki.
  2. Statut stowarzyszenia.
  3. Uchwała o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia, podjęta przez organ statutowo upoważniony do utworzenia tej jednostki.
  4. Protokół z wyboru zarządu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia.

Podpisy pod zawiadomieniem o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia składają członkowie jej zarządu, zgodnie ze statutowymi regulacjami dotyczącymi reprezentacji. Pozostałe dokumenty mogą być składane w kopiach, poświadczonych przez te osoby.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 14 dni od daty powołania terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210)

Wymagane załączniki

Zawiadomienie o powołaniu Terenowej Jednostki Organizacyjnej Stowarzyszenia


Nie znalazłeś informacji?