null Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia

Krok po kroku

  1. Sporządź zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia.
  2. Udaj się do Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, aby złożyć powyższe zawiadomienie wraz z załączonym aktualnym statutem stowarzyszenia, uchwałą o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia i protokołem z wyboru zarządu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia lub prześlij je drogą pocztową. Pamiętaj - możesz posłużyć się gotowym formularzem zamieszczonym na stronie (patrz: Pliki do pobrania).

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

  1. Zawiadomienie o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia, określające skład zarządu i adres siedziby oraz teren działania jednostki.
  2. Statut stowarzyszenia.
  3. Uchwała o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia, podjęta przez organ statutowo upoważniony do utworzenia tej jednostki.
  4. Protokół z wyboru zarządu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia.

Podpisy pod zawiadomieniem o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia składają członkowie jej zarządu, zgodnie ze statutowymi regulacjami dotyczącymi reprezentacji. Pozostałe dokumenty mogą być składane w kopiach, poświadczonych przez te osoby.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 14 dni od daty powołania terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?