Zadania z zakresu gospodarki odpadami

Wstecz

Zawiadomienie o zakończeniu działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu

Krok po kroku

  1. Sporządź zawiadomienie zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 
  2. W przypadku składania zawiadomienia przez pełnomocnika, dołącz oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu.
  3. Skompletowane dokumenty złóż w Biurze Gospodarki Odpadami lub wyślij pocztą. Możesz je również złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie - rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

  1. Zawiadomienie, sporządzone zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
  2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej - w przypadku składania zawiadomienia przez pełnomocnika.

Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest obowiązany w terminie 14 dni złożyć zawiadomienie o zakończeniu działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu.

Opłaty

17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisu, wypisu lub kopi – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

  1. jednostki budżetowe, 
  2. jednostki samorządu terytorialnego, 
  3. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 
  4. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie - rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

MIEJSCE ODBIORU:

Złożone zawiadomienie nie podlega zwrotowi.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Gospodarki Odpadami – Wydział Gospodarki Odpadami Stałymi i Ciekłymi.

Termin odpowiedzi

Bez odpowiedzi w przypadku właściwie sporządzonego zawiadomienia zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?