Specific category icon

Stowarzyszenia

Wstecz

Zawiadomienie o zmianie składu zarządu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia, adresu jej siedziby oraz statutu stowarzyszenia

Krok po kroku

 1. Sporządź zawiadomienie o zmianie/zmianach ;
 2. W przypadku zmiany składu zarządu jednostki - dołącz protokół z zebrania terenowej jednostki wraz z uchwałą o wyborze zarządu;
 3. W przypadku zmiany statutu - dołącz obowiązujący statut;
 4. Udaj się do Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, aby złożyć powyższe dokumenty lub prześlij je drogą pocztową. Pamiętaj - możesz posłużyć się gotowym formularzem zamieszczonym na stronie (patrz: Załączniki do pobrania)

Wymagane Dokumenty

 1. Zawiadomienie o zmianie:
  - składu zarządu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia,
  - adresu siedziby terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia,
  - statutu stowarzyszenia.
 2. Protokół z wyboru zarządu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia, w przypadku zmiany składu zarządu tej jednostki.
 3. Statut stowarzyszenia - w przypadku zmiany statutu.

Podpisy pod zawiadomieniem o ww. zmianach składają członkowie zarządu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia, zgodnie ze statutowymi regulacjami dotyczącymi reprezentacji. Pozostałe dokumenty mogą być składane w kopiach, poświadczonych przez te osoby.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 14 dni od daty dokonania zmiany.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210)

Wymagane załączniki

Zawiadomienie o zmianie danych dotyczących Terenowej Jednostki Organizacyjnej Stowarzyszenia (zmiana statutu/zamiana w składzie zarządu/zmiana adresu siedziby)


Nie znalazłeś informacji?