null Zawiadomienie o zmianie składu zarządu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia, adresu jej siedziby oraz statutu stowarzyszenia

Krok po kroku

 1. Sporządź zawiadomienie o zmianie/zmianach.
 2. W przypadku zmiany składu zarządu jednostki - dołącz protokół z zebrania terenowej jednostki wraz z uchwałą o wyborze zarządu.
 3. W przypadku zmiany statutu - dołącz obowiązujący statut.
 4. Udaj się do Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy, aby złożyć powyższe dokumenty lub prześlij je drogą pocztową. Pamiętaj - możesz posłużyć się gotowym formularzem zamieszczonym na stronie (patrz: Pliki do pobrania).

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Zawiadomienie o zmianie:
  1. składu zarządu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia,
  2. adresu siedziby terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia,
  3. statutu stowarzyszenia.
 2. Protokół z wyboru zarządu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia, w przypadku zmiany składu zarządu tej jednostki.
 3. Statut stowarzyszenia - w przypadku zmiany statutu.

Podpisy pod zawiadomieniem o ww. zmianach składają członkowie zarządu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia, zgodnie ze statutowymi regulacjami dotyczącymi reprezentacji. Pozostałe dokumenty mogą być składane w kopiach, poświadczonych przez te osoby.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Brak.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie 14 dni od daty dokonania zmiany.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?