Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy

null Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy

Krok po kroku

 1. Dokonując zawiadomienia o znalezieniu rzeczy, podaj informacje takie jak czas, miejsce oraz okoliczności, w których rzecz została znaleziona.
 2. Po przekazaniu znalezionej rzeczy na stan ewidencyjny Biura Rzeczy Znalezionych, otrzymasz protokół wraz z poświadczeniem przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy.
 3. W przypadku rzeczy znalezionej, której szacunkowa wartość jest niższa niż 100 zł, Biuro Rzeczy Znalezionych może odmówić jej przyjęcia. Wówczas otrzymasz pisemną odmowę przyjęcia rzeczy.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Dokument tożsamości lub inny dokument potwierdzający dane zawiadamiającego.
 2. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

Opłaty

Czynność nie podlega opłacie.

 1. W przypadku działania przez pełnomocnika – opłata skarbowa 17  za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 2. Pełnomocnictwa udzielone wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.

Zapłata opłaty skarbowej:

 1. na rachunek bankowy: Urzędu m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, nr: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 – z dopiskiem „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo”;
 2. w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy Al. Jerozolimskich 44 (czynna w godz. 9.00-15.00).

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Niezwłocznie – sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
 2. Do 1 miesiąca – sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
 3. Do 2 miesięcy – sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?