Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy

null Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy

Jeśli znalazłeś jakiś przedmiot i chcesz, aby trafił w miejsce gdzie właściciel będzie go mógł odebrać, przeczytaj co możesz zrobić.

Krok po kroku

 1. Przyjdź do Biura Rzeczy Znalezionych przy ul. Dzielnej 15 ze znalezionym przedmiotem.
 2. Podaj informacje takie jak: czas, miejsce oraz okoliczności, w jakich rzecz została znaleziona.
 3. Po przekazaniu znalezionej rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych, otrzymasz protokół i poświadczenie przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy.
 4. Jeśli znaleziona rzecz, będzie miała szacunkową wartość niższą niż 100 zł, możemy odmówić jej przyjęcia. Wtedy otrzymasz od nas pisemną odmowę przyjęcia tego przedmiotu.

Wymagane dokumenty

 1. Do wglądu Twój dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 2. Pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej – jeśli w sprawie reprezentuje Cię pełnomocnik. Jeśli chcesz złożyć kopię pełnomocnictwa musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez:
  • notariusza,
  • adwokata lub radcę prawnego, który jest pełnomocnikiem w sprawie,
  • upoważnionego pracownika urzędu. Musisz wtedy okazać również oryginał dokumentu.

Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą klauzulę informacyjną.

Opłaty

Nie musisz płacić za złożenie zawiadomienia.
Możliwe dodatkowe opłaty:
17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu, który potwierdza udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Pełnomocnictwo, którego udzielasz małżonkowi, wstępnemu (rodzicowi, dziadkowi), zstępnemu (dziecku, wnukowi) lub rodzeństwu jest bezpłatne.
5 zł – opłata za poświadczenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu. Opłatę liczymy za poświadczenie każdej zaczętej strony. Jeśli składasz oryginały lub dokumenty już poświadczone za zgodność z oryginałem – nie będziemy pobierać tej opłaty.
Możesz zapłacić:

 • w dowolnej kasie urzędu,
 • w opłatomacie,
 • przelewem na rachunek.

Możesz zrobić przelew na rachunek bankowy urzędu: 
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
W tytule przelewu napisz: opłata za pełnomocnictwo.

Miejsce złożenia i odbioru

Zawiadomienie możesz złożyć:

 1. osobiście w Biurze Rzeczy Znalezionych, ul. Dzielna 15, 01-029 Warszawa,
 2. przez internet ePUAP,
 3. pocztą na adres: Biuro Rzeczy Znalezionych, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Składam wniosek w urzędzie

 1. Przyjdź do Biura Rzeczy Znalezionych.
 2. Złóż zawiadomienie o znalezieniu rzeczy.
 3. Przekaż znalezioną rzecz i odbierz protokół.

Składam wniosek przez internet
Aby skorzystać z tej opcji musisz mieć profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego – załóż go online.

 1. Zaloguj się na portal ePUAP.
 2. Wypełnij wniosek.
 3. Wyślij wniosek. Musisz potwierdzić go:
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo 
  • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 4. Przynieś lub prześlij znalezioną rzecz do Biura Rzeczy Znalezionych.

Jak będziemy przekazywać Ci pisma w sprawie
Pisma w sprawie przekażemy Ci na adres korespondencyjny podany we wniosku (poczta, przez ePUAP).
Pisma w sprawie możesz też odebrać osobiście w miejscu złożenia wniosku, jeśli zgłosisz to wcześniej pracownikowi urzędu.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Twój wniosek rozpatrzymy najszybciej jak to możliwe.
 2. Jeśli sprawa będzie wymagała postępowania wyjaśniającego – w terminie do miesiąca.
 3. Jeśli sprawa będzie szczególnie skomplikowana – w terminie do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

W tej sprawie nie ma trybu odwoławczego.

Uwagi

Brak dodatkowych informacji.

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 16.02.2024 r.

Nie znalazłeś informacji?