Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy

Wstecz

Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy

Krok po kroku

 1. Dokonując zawiadomienia o znalezieniu rzeczy, podaj informacje takie jak czas, miejsce oraz okoliczności, w których rzecz została znaleziona.
 2. Po przekazaniu znalezionej rzeczy na stan ewidencyjny Biura Rzeczy Znalezionych, otrzymasz protokół wraz z poświadczeniem przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy.
 3. W przypadku rzeczy znalezionej, której szacunkowa wartość jest niższa niż 100 zł, Biuro Rzeczy Znalezionych może odmówić jej przyjęcia. Wówczas otrzymasz pisemną odmowę przyjęcia rzeczy.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane Dokumenty

 1. Dokument tożsamości lub inny dokument potwierdzający dane zawiadamiającego.
 2. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

Opłaty

Czynność nie podlega opłacie.

 • W przypadku działania przez pełnomocnika - opłata skarbowa 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
 • Pełnomocnictwa udzielone wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.

Zapłata opłaty skarbowej:

 • na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy Centrum Obsługi Podatnika nr rachunku 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 - z dopiskiem „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo”;
 • w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3 (czynna w godz. 9:00 - 15:00).

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Niezwłocznie - sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień.
 2. Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
 3. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019 r., poz. 908).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z poźn. zm.). 
 4. Zarządzenie nr 284/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych (ze zm.).

Nie znalazłeś informacji?