Wstecz

Zawieś bilet komunikacji miejskiej - zasady

Flaga Wielkiej BrytaniiFlaga Federacji Rosyjskiej

 

 

 

W czasie zagrożenia epidemicznego można zawiesić bilet długookresowy (30 lub 90 dniowy – ważny w dowolnej strefie biletowej, także bilety warszawiaka, metropolitalne, roczne dla rodzin z trojgiem dzieci oraz Bilety Seniora) pod adresem https://zawieswkm.wtp.waw.pl  – wystarczy do tego podanie numeru posiadanej karty. Wydane pieniądze nie „przepadną” – niewykorzystany czas ważności biletu można przekodować na inny termin.

Można zawiesić trzy razy

Od 9 października 2020 r. można zawiesić ważność biletu trzy razy w ciągu roku kalendarzowego, ale pod pewnymi warunkami. Jeśli ktoś skorzystał już wcześniej z tej możliwości, np. w kwietniu, to przed 31 grudnia 2020 r. może to zrobić jeszcze dwukrotnie. Od nowego roku liczba możliwych do wykorzystania zawieszeń będzie naliczana od nowa. Ponadto, biletu nie można zawiesić na mniej niż pięć kolejnych dni, więc termin zakończenia ważności biletu musi być dłuższy niż pięć dni. Termin zawieszenia biegnie od dnia zgłoszenia tego przez pasażera do dnia poprzedzającego dzień odwieszenia.

Odwieszenie biletu

Bilet można odwiesić na dwa sposoby: kupując i aktywując kolejny bilet albo zgłaszając odwieszenie ważności biletu za pośrednictwem strony zawieswkm.wtp.waw.pl/odwies lub osobiście w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażera ZTM. Należy jednak pamiętać, że odwieszenie ważności biletu za pośrednictwem platformy internetowej nie powoduje automatycznego przekodowania zawieszonej liczby dni na inny termin na spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej (lub innym nośniku zaakceptowanym przez ZTM). Taka operacja możliwa jest wyłącznie w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażera ZTM. Nie trzeba jednak przychodzić do POP od razu – można to zrobić w wybranym przez siebie momencie.

Więcej informacji jest na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego (otwarcie w nowym oknie)

Podstawa prawna

Zasady zawieszenia ważności biletów długookresowych imiennych reguluje Zarządzenie nr 1234/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 października 2020 r. w sprawie regulaminu zawieszenia biletu, dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Nie znalazłeś informacji?