null Zawieś bilet komunikacji miejskiej - zasady

Flaga Wielkiej BrytaniiFlaga Federacji Rosyjskiej

 

 

 

Zawiesić można bilet długookresowy 30 lub 90 dniowy - ważny w dowolnej strefie biletowej, także bilety warszawiaka, metropolitalne, roczne dla rodzin z trojgiem dzieci oraz Bilety Seniora. Niewykorzystany czas ważności biletu można przekodować na inny termin. Zawieszać i odwieszać można także bilety w aplikacji mobiWawa.

Zasady zawieszenia biletów

Wejdź na stronę zawieswkm.wtp.waw.pl i podaj numer karty, na której zakodowany jest bilet.

Zasady:

  • ważność biletu zawiesić można maksymalnie 3 razy w roku kalendarzowym
  • bilet może zostać zawieszony na nie mniej niż 5 kolejnych dni kalendarzowych
  • nie dokonuje się zawieszenia biletu, gdy jego okres ważności jest krótszy niż 5 dni
  • termin zawieszenia biegnie od dnia zgłoszenia zawieszenia przez pasażera do dnia poprzedzającego jego odwieszenie
  • nie wlicza się do zawieszenia okresu ważności biletu, zakupionego po zgłoszeniu zawieszenia
  • nie dokonuje się kolejnego zawieszenia, jeżeli wcześniej zawieszony bilet nie został odwieszony

zawieszone dni należy odebrać w terminie 6 miesięcy od dnia zgłoszenia jego odwieszenia, a w przypadku braku zgłoszenia odwieszenia, przekodowanie możliwe jest w terminie 6 miesięcy od dnia następującego po dacie wygaśnięcia ważności zawieszonego kontraktu. W aplikacji mobiWawa po odwieszeniu biletu automatycznie jego ważność jest przedłużana o niewykorzystany okres.

Odwieszenie biletu

Odwieś bilet:

  • zgłaszając odwieszenie ważności biletu za pośrednictwem strony zawieswkm.wtp.waw.pl/odwies lub
  • osobiście w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażera ZTM.

Należy pamiętać, że odwieszenie ważności biletu za pośrednictwem platformy internetowej nie powoduje automatycznego przekodowania zawieszonej liczby dni na inny termin na Warszawskiej Karcie Miejskiej lub innym nośniku zaakceptowanym przez ZTM. Taka operacja możliwa jest wyłącznie w dowolnym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM.

Nie trzeba jednak przychodzić do POP od razu – można to zrobić w terminie 6 miesięcy od dnia zgłoszenia jego odwieszenia. W przypadku braku zgłoszenia odwieszenia, przekodowanie możliwe jest w terminie 6 miesięcy od dnia następującego po dacie wygaśnięcia ważności zawieszonego kontraktu.

W aplikacji mobiWawa, bilety zawiesza się i odwiesza bezpośrednio w aplikacji, bez używania strony internetowej.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?