null Jak możesz wesprzeć obywateli Ukrainy

 

 

 

Flaga Ukrainy

 

 

 

Українська версія

 

Powrót do strony głównej

 

#Pomagam Ukrainie

Szukasz ratunku przed wojną? Chcesz wesprzeć uchodźców?

Tu znajdziesz pomoc lub jej udzielisz https://pomagamukrainie.gov.pl/

 

WYKAZ SIEDZIB HUMANITARNYCH W KIJOWIE 

 

Zasady wysyłki pomocy humanitarnej na Ukrainę

W izbach administracji skarbowej zostali wyznaczeni koordynatorzy ds. pomocy humanitarnej.

W celu zapewnienia sprawnej obsługi planowanych transportów z pomocą humanitarną w każdej izbie administracji skarbowej wyznaczeni zostali koordynatorzy ds. pomocy humanitarnej. Będą oni koordynować działania organów celnych w zakresie objęcia towaru procedurą wywozu w oddziale celnym, jak i awizacji planowanego konwoju w oddziale celnym na przejściu granicznym, przez które planowane jest wyprowadzenie konwoju.

Ogólnopolska siatka oddziałów celnych

Zasadą jest, że w transporcie drogowym objęcie procedurą wywozu nie odbywa się w oddziale celnym granicznym tylko realizowane jest w wewnętrznych placówkach celnych – ogólnopolska siatka oddziałów celnych, w których takie formalności można realizować dostępna jest na stronie podatki.gov.pl.

Co trzeba zgłosić

Kontaktując się z oddziałem celnym należy przede wszystkim przekazać wykaz towarów, które mają zostać objęte konwojem humanitarnym. Umożliwi to Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przekazanie zwrotne informacji, czy towary te mogą być przedmiotem pomocy humanitarnej. Pozwoli też na określenie listy dokumentów, jakie powinny zostać przedstawione organowi celnemu.

Towary wysyłane w ramach pomocy humanitarnej muszą zostać objęte procedurą wywozu w systemie AES/ECS2. Dlatego niezbędne jest przekazanie do tego systemu elektronicznego zgłoszenia celnego w postaci pliku XML. Eksportowane towary nie podlegają cłu ani należnościom podatkowym.

Źródło: Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

 

Na skróty:

 

Mieszkanie

Chcesz wyremontować lokal miejski

Poradnik dla osób goszczących uchodźców z Ukrainy

Wsparcie finansowe

Platforma dla zbiórek na rzecz uchodźców

Ratowanie zabytków

Centrum Wsparcia Koordynacji

Oferty dla nauczycieli (i osób niebędących nauczycielami) znających język ukraiński

Wolontariat

Do góry

 

 

 

Mieszkanie

Informacje dotyczące noclegów dla osób z Ukrainy oraz dla osób chcących zaoferować nocleg dostępne są na stronie Pomoc mieszkaniowa.

Do góry

 

 

 

Chcesz wyremontować lokal miejski

Zgłoszenie chęci wyremontowania lokali z zasobu m.st. Warszawy prześlij na adres remontydlaUkrainy@um.warszawa.pl. Zgłaszać mogą się wolontariusze i firmy prywatne.

Do góry

 

 

 

Poradnik dla osób goszczących uchodźców z Ukrainy

Poradnik dostępny jest tutaj (otwarcie w nowym oknie).

Do góry

 

 

 

Wsparcie finansowe

Warszawskie rachunki do darowizn – jako odbiorcę przelewu wskaż Miasto Stołeczne Warszawa oraz adres: plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. W tytule przelewu wpisz: „cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”. Pieniądze mogą być wpłacane w polskich złotówkach, euro, dolarach amerykańskich i funtach szterlingach.

Rachunek bankowy prowadzony w PLN:

PL 58 1030 1508 0000 0005 5000 0180
KOD SWIFT: CITIPLPX
 

Rachunek bankowy prowadzony w EURO:
PL 34 1030 1508 0000 0005 5000 0224
KOD SWIFT: CITIPLPX
 

Rachunek bankowy prowadzony w USD:
PL 61 1030 1508 0000 0005 5000 0223
KOD SWIFT: CITIPLPX
 

Rachunek bankowy prowadzony w GBP:
PL 07 1030 1508 0000 0005 5000 0225
KOD SWIFT: CITIPLPX

 

Zbiórki organizacji świadczących pomoc humanitarną (PAH, PCPM, Caritas, Unicef, PCK, Fundacja Nasz Wybór prowadząca Ukraiński Dom):

 

Do góry

 

 

 

Platforma dla zbiórek na rzecz uchodźców

Planet Heroes udostępnia swoją platformę dla zbiórek na rzecz uchodźców na stronie https://herotohero.eu/. Platforma w ustrukturyzowany sposób łączy osoby z Ukrainy potrzebujące pomocy oraz te, które tej pomocy chcą udzielić.

Dostępnych jest 7 wersji językowych, a kolejne są w trakcie wdrożenia. Dzięki temu osoba z Francji zapozna się z ogłoszeniem w języku francuskim, mimo, że oryginalny post zostanie dodany po ukraińsku, czy polsku.

https://planetheroes.pl/articles/how-to-help-ukraine

Do góry

 

 

 

 

Ratowanie zabytków

Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa UNESCO

Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa UNESCO (OWHC) powołała specjalny fundusz, który gromadzi środki wpłacane na konto utworzone w centrali organizacji w Kanadzie na platformie GoFundme.com.

Środki wpływające na konto funduszu OWHC umożliwią:

  • zakup materiałów i środków do zabezpieczenia zabytków;

  • inwentaryzację i skanowanie 3D najbardziej zagrożonych obiektów;

  • zakup sprzętu do dokumentacji;

  • wykonanie dokumentacji projektowej i konserwatorskiej w celu przyszłej odbudowy;

  • organizację pracowni projektowych i konserwatorskich;

  • odbudowę najcenniejszych zabytków po zakończeniu wojny.

Do góry

 

 

 

Centrum Wsparcia Koordynacji

Centrum Wsparcia Koordynacji działa dla wszelkich podmiotów wspierających takich jak organizacje pozarządowe (NGO), ruchy nieformalne, instytucje publiczne, firmy. Podmioty mogą się zgłaszać przez formularz dostępny na stronie: https://forms.gle/AwTyg1MTeZ4vJ2aM8 lub na miejscu w Warsaw Towers, Sienna 39, I piętro. Otwarte od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00-20:00.

Operatorem Centrum jest Fundacja Inna Przestrzeń www.innaprzestrzen.pl

Do góry

 

 

 

Oferty dla nauczycieli (i osób niebędących nauczycielami) znających język ukraiński

Oferty dla nauczycieli (i osób niebędących nauczycielami) znających język ukraiński są na stronie https://edukacja-warszawa.pl/bankrezerwkadrowych/index.php?mod=oferty

Do góry

 

 

 

Wolontariat

Ochotnicy Warszawscy

Osoby, które chciałyby włączyć się w działania na rzecz uchodźców z Ukrainy prosimy o korzystanie z Miejskiego Portalu Wolontariatu www.ochotnicy.waw.pl (otwarcie w nowym oknie).

 

Wolonatariat - Dom Ukraiński / Nasz Wybór

ul. Zamenhofa 1

Infolinia +48 727 805 764 poniedziałek - piątek 9.00-19.00, sobota 09.00-17.00 

punkt konsultacji stacjonarnych: 

poniedziałek w godzinach  10:00 – 15:00

wtorek w godzinach  10:00 – 20:00

środę w godzinach  10:00 – 15:00

czwartek w godzinach  10:00 – 20:00

piątek w godzinach  10:00 – 15:00

sobotę w godzinach  10:00 – 15:00

Języki: ukraiński, angielski, polski

konsultacje@ukrainskidom.pl 

Formularz

Chcesz pomóc? wypełnij formularz formularz zgłoszeniowy dla wolontariuszy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCKDqxfhZ0tb88eZ66OSq-LVShgQrGK0Mb1mmNxmKwoh0StQ/viewform (otwarcie w nowym oknie).

Do góry

Nie znalazłeś informacji?