null Lasy Miejskie-Warszawa

Dane teleadresowe

Lasy Miejskie - Warszawa

ul. Korkowa 170A 

04 - 549 Warszawa

NIP: 113-26-59-512

tel.: 22 612 25 60

fax: 22 610 38 29

e-mail: sekretariat@lasymiejskie.waw.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek 07.30 - 17.00
wtorek-piątek 07.30 - 15.30

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt

tel.: 22 756 34 75
fax: 22 610 38 29

e-mail: sekretariat@lasymiejskie.waw.pl

Kierownik ORZ - Robert Strąk

tel.: 660 721 482

ORZ czynny jest przez cała dobę (przyjmowanie i udzielanie pomocy zwierzętom)

Udzielanie informacji oraz sprawy administracyjne pn. – pt. 07:30 – 15:30

 

Strażnicy ds. łowiectwa

całodobowy telefon dyżurny: 600 020 746, 600 020 747

 

Zadania

  1. opiniowanie planów urządzenia lasu, dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w bezterminowym użytkowaniu m.st. Warszawy
  2. współdziałanie z Biurem Ochrony Środowiska Urzędu m.st Warszawy w sporządzaniu uproszczonych planów urządzenia lasów, dla pozostałych lasów leżących w granicach administracyjnych m.st Warszawy
  3. współdziałanie z Biurem Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy w przygotowaniu inwentaryzacji stanu lasów
  4. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących gospodarki leśnej prowadzonej w lasach leżących w granicach administracyjnych m.st. Warszawy, w tym wydawanie postanowień i decyzji administracyjnych kończących postępowanie.


Struktura organizacyjna jednostki

Schemat organizacyjny znajduje się w załączniku na dole strony.

Biuro Urzędu m.st. Warszawy nadzorujące jednostkę

Biuro Ochrony Środowiska

Wykaz jednostek podejmujących działania z udziałem zwierząt na obszarze m.st. Warszawy 

Wykaz jednostek podejmujących działania z udziałem zwierząt na obszarze m.st. Warszawy znajduje się na stronie bip.warszawa.pl/bos (otwarcie w nowym oknie) w sekcji zwierzęta w mieście.

Strona internetowa (otwarcie w nowym oknie)

Nie znalazłeś informacji?