Zameldowanie/wymeldowanie

null Pobierz dokument o zameldowaniu

Aby skorzystać z usługi potrzebujesz profilu zaufanego (PZ) – sprawdź, jak możesz go założyć.

Jak uzyskać dokument:

  1. Wejdź na stronę www.gov.pl i wybierz e-usługę "Pobierz dokument o zameldowaniu" i zaloguj się profilem zaufanym.

  2. Sprawdź swoje dane, w tym aktualny adres lub adresy zameldowania (równocześnie możemy mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego).

  3. Wskaż rodzaj adresu (stały, czasowy lub ich brak), dla którego ma zostać wydany dokument.

  4. Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą na koncie Mój GOV (znajdziesz ją na stronie www.gov.pl, w jej prawym górnym rogu). W skrzynce znajdziesz dokument z informacją o zameldowaniu. Będzie w formacie PDF, opatrzona elektroniczną pieczęcią Ministra Cyfryzacji.

WAŻNE! Nie drukuj jej! Wydrukowana informacja nie będzie już dokumentem. Dokumentem jest tylko w pobranej wersji elektronicznej.

Nie znalazłeś informacji?