null Pobierz informację o danych przetwarzanych w Centralnym Rejestrze Wyborców

Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie Twoje dane przetwarzane są w Centralnym Rejestrze Wyborców możesz zrobić to sam.

Aby skorzystać z usługi potrzebujesz profilu zaufanego (PZ) – sprawdź, jak możesz go założyć.

Jak uzyskać dokument:

  1. Wejdź na stronę www.mobywatel.gov.
  2. Kliknij „zaloguj się na mObywatel.gov.pl”.
  3. Po lewej stronie ekranu wybierz zakładkę „Twoje dane” a następnie zakładkę „Centralny Rejestr Wyborców”.
  4. W prawym górnym roku kliknij ikonę „Zamów dane z rejestru”.
  5. Sprawdź swoją skrzynkę odbiorczą w serwisie mObywatel. Znajdziesz w niej dokument z informacją o Twoich danych przetwarzanych w Centralnym Rejestrze Wyborców. Dokument generowany jest w formacie PDFi opatrzony elektroniczną pieczęcią Ministra Cyfryzacji.

[!] Wydruk takiej informacji nie jest już dokumentem urzędowym. Takim dokumentem jest tylko w pobranej wersji elektronicznej.

Nie znalazłeś informacji?