Dofinansowanie do inwestycji ochrony środowiska

null Program Rozwoju Fotowoltaiki Miejskiej

Od marca 2022 roku miasto uruchamia  szeroki program rozwoju fotowoltaiki.

Do końca 2030 r. budynki należące do Urzędu Miasta i miejskich jednostek mają zostać wyposażone w panele fotowoltaiczne. Rada m.st. Warszawy w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej zdecydowała o przyznaniu 60 mln zł na realizację programu fotowoltaicznego w latach 2022-2024.

Zmniejszona emisja i oszczędności

Program Rozwoju Fotowoltaiki Miejskiej stanowi realizację jednej z rekomendacji Warszawskiego Panelu Klimatycznego, która przybliży miasto do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zgodnie z założeniami programu, do końca 2030 r. wszystkie miejskie budynki w stolicy, w przypadku których istnieje taka możliwość, zostaną wyposażone w panele słoneczne. Pozwoli to przede wszystkim zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych – do 2030 r. emisja CO2 w stolicy spadnie łącznie o niemal 87 tys. ton, czyli tyle ile pochłania niemal 20 tys. ha lasu. Dodatkową korzyścią dla miasta są oszczędności finansowe – w latach 2022-2030 dzięki panelom wyniosą one łącznie ponad 70 mln zł. Program pozwoli też zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Warszawy.

Panele fotowoltaiczne dla żłobków

W pierwszej kolejności panele fotowoltaiczne mają się pojawić na dachach miejskich żłobków. Już teraz takie instalacje funkcjonują w sześciu placówkach dla najmłodszych dzieci i montowane są na kolejnych dwóch. Dzięki programowi w ciągu najbliższych dwóch lat pojawią się natomiast na dachach w kolejnych 47 lokalizacjach. Tym samym do końca 2023 r. z paneli słonecznych korzystać będą wszystkie miejskie żłobki.

Pozostałe lokalizacje

Poza żłobkami, instalacje będą montowane także na dachach miejskich szkół, przychodni i szpitali, domów kultury, ośrodków pomocy społecznej, na parkingach P&R, zajezdniach autobusowych oraz w innych lokalizacjach, należących do miasta i miejskich jednostek. Tylko w latach 2022-2024 będzie to aż 200 lokalizacji.

Obecnie panele fotowoltaiczne z powodzeniem sprawdzają się już w ponad 140 miejskich budynkach. Największe instalacje znajdują się na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – ich łączna moc wynosi 6,7 MW.

Nie znalazłeś informacji?