Przyjmowanie informacji o wyrobach zawierających azbest

null Przyjmowanie informacji o usuniętych wyrobach zawierających azbest od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami

Krok po kroku

  1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij załącznik.
  2. Wypełnij załącznik, zgodnie z objaśnieniami zawartymi w punktach 1 do 8. Pamiętaj żeby wpisać w punkcie 11 masę (kg) usuniętych wyrobów.
  3. Wypełniony załącznik złóż w Biurze Gospodarki Odpadami, wyślij pocztą lub za pośrednictwem ePUAP1. Możesz go również złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu m.st. Warszawy lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy
  4. Prawidłowo wypełniony załącznik zostanie przyjęty. Niepoprawnie wypełniony załącznik będzie musiał być poprawiony – otrzymasz uwagi na piśmie. Pismo zostanie dostarczone pocztą. Wypełnij nowy załącznik (z uwzględnieniem wskazanych błędów) i ponownie złóż w sposób wskazany wyżej.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie – rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

...................................................................

1 Załatwianie wniosków, tj. korespondowanie z wnioskodawcą podczas ich procedowania, w tym załączanie dokumentów wytworzonych przez składającego wniosek, jak i ich ostateczne rozstrzyganie, jest również możliwe przez ePUAP. Natomiast nie jest możliwe składanie/załączanie przez ePUAP dokumentów nie wytworzonych przez składającego wniosek.

Wymagane dokumenty

Wypełniony załącznik.

Opłaty

Bez opłat.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

  1. Biuro Gospodarki Odpadami,
  2. za pośrednictwem poczty,
  3. za pośrednictwem platformy ePUAP – załatwianie wniosków, tj. korespondowanie z wnioskodawcą podczas ich procedowania, w tym załączanie dokumentów wytworzonych przez składającego wniosek, jak i ich ostateczne rozstrzyganie, jest również możliwe przez ePUAP. Natomiast nie jest możliwe składanie/załączanie przez ePUAP dokumentów nie wytworzonych przez składającego wniosek,
  4. Punkt kancelaryjny Urzędu m.st. Warszawy,
  5. Wydział Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie – rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.


MIEJSCE ODBIORU:

Złożona informacja nie podlega zwrotowi.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Gospodarki Odpadami – Wydział Gospodarki Odpadami Stałymi i Ciekłymi.

Termin odpowiedzi

Bez odpowiedzi w przypadku właściwie wypełnionego załącznika.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

Dla każdego obiektu budowlanego, gdzie usunięte były wyroby zawierające azbest, należy wypełnić odrębny załącznik.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?