Przyjmowanie informacji o wyrobach zawierających azbest

null Przyjmowanie informacji o wykorzystywaniu wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami

Krok po kroku

 1. Dokonaj oceny stanu technicznego wyrobów zawierających azbest w celu ustalenia stopnia pilności ich wymiany, pobierając, drukując i wypełniając formularz ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Formularz dołącz do książki obiektu budowlanego i przechowuj z dokumentacją obiektu.
 2. Pobierz, wydrukuj i wypełnij załącznik informacja o wyrobach zawierających azbest[!] Wpisz stopień pilności wymiany.
 3. Wypełnij załącznik "informacja o wyrobach zawierających azbest", zgodnie z objaśnieniami zawartymi w punktach od 1 do 8.
 4. Wypełniony załącznik "informacja o wyrobach zawierających azbest" złóż w Biurze Gospodarki Odpadami, wyślij pocztą lub za pośrednictwem ePUAP1. Możesz go również złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu m.st. Warszawy lub w Wydziale Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy
 5. Prawidłowo wypełniony załącznik zostanie przyjęty. Niepoprawnie wypełniony załącznik "informacja o wyrobach zawierających azbest" będzie musiał być uzupełniony – otrzymasz uwagi na piśmie. Pismo zostanie dostarczone pocztą. Wnieś poprawki lub wypełnij nowy załącznik (z uwzględnieniem wskazanych błędów) i ponownie złóż w sposób wskazany wyżej.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie – rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

...................................................................

1 Załatwianie wniosków, tj. korespondowanie z wnioskodawcą podczas ich procedowania, w tym załączanie dokumentów wytworzonych przez składającego wniosek, jak i ich ostateczne rozstrzyganie, jest również możliwe przez ePUAP. Natomiast nie jest możliwe składanie/załączanie przez ePUAP dokumentów nie wytworzonych przez składającego wniosek.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Bez opłat.

Miejsce złożenia i odbioru

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

 1. Biuro Gospodarki Odpadami,
 2. za pośrednictwem poczty,
 3. za pośrednictwem platformy ePUAP – załatwianie wniosków, tj. korespondowanie z wnioskodawcą podczas ich procedowania, w tym załączanie dokumentów wytworzonych przez składającego wniosek, jak i ich ostateczne rozstrzyganie, jest również możliwe przez ePUAP. Natomiast nie jest możliwe składanie/załączanie przez ePUAP dokumentów nie wytworzonych przez składającego wniosek,
 4. Punkt kancelaryjny Urzędu m.st. Warszawy,
 5. Wydział Obsługi Mieszkańców dla dzielnicy.

Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie – rezerwacja wizyty dotyczy urzędów dzielnic.


MIEJSCE ODBIORU:

Złożona informacja nie podlega zwrotowi.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Gospodarki Odpadami – Wydział Gospodarki Odpadami Stałymi i Ciekłymi.

Termin odpowiedzi

Bez odpowiedzi w przypadku właściwie wypełnionego załącznika.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Dla każdego obiektu budowlanego, gdzie wykorzystywane są wyroby zawierające azbest, należy wypełnić odrębny załącznik "informacja o wyrobach zawierających azbest" oraz załącznik "ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest".
 2. Załącznik "informacja o wyrobach zawierających azbest" należy aktualizować corocznie, do czasu usunięcia wyrobów i składać w terminie do 31 stycznia.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?