null Spopielenie (kremacja)

Krok po kroku

 1. Złożenie w kancelarii Cmentarza Komunalnego Północnego lub Południowego:


a) skróconego odpisu aktu zgonu (przy spopielaniu zwłok)

b) zaświadczenia o pochodzeniu szczątków (przy spopielaniu szczątków)

c) zlecenia spopielenia - formularze zlecenia spopielenia do pobrania:

 • zlecenie składane przez osobę fizyczną

 • zlecenie składane przez instytucję

 • oświadczenie dostarczającego trumnę ze zwłokami osoby zmarłej.

 1. Wniesienie opłaty za spopielenie, w wysokości określonej aktualnym cennikiem, w kasie kancelarii Cmentarza Komunalnego Północnego lub Południowego lub na rachunek bankowy Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie (ul. Powązkowska 43/45, 01-797 Warszawa). Informację o numerze rachunku bankowego można uzyskać telefonicznie w kancelarii Cmentarza.

Kserokopię dowodu wpłaty na rachunek bankowy należy przedłożyć w kancelarii Cmentarza lub przesłać faksem przed spopieleniem.

 1. Dostarczenie zwłok albo szczątków umieszczonych w trumnie przed uzgodnionym terminem spopielenia.

Trumna ze zwłokami powinna być nielakierowana, pozbawiona wszelkich ozdób i okuć metalowych.

Wymiary trumny tradycyjnej (typowej) nie mogą być większe niż:

 • wysokość całkowita: 76 cm (wraz z nóżkami, w najwyższym miejscu)

 • szerokość: 80 cm (w najszerszym miejscu)

 • długość całkowita: 220 cm

 • szerokość dna trumny: 75 cm (w najszerszym miejscu)


Wymiary trumny prostopadłościennej (o formie skrzyni) nie mogą być większe niż:

 • wysokość całkowita: 70 cm (wraz z nóżkami)

 • szerokość: 75 cm

 • długość całkowita: 220 cm

Każda trumna powinna posiadać nóżki o wysokości nie mniejszej niż 5 cm.

 1. Dostarczenie urny o pojemności 3,5-5 litrów (o wysokości ~30 cm, średnicy ~20 cm) na popioły powstałe ze spopielenia zwłok albo szczątków, oznaczonej w sposób trwały imieniem, nazwiskiem i datą śmierci osoby spopielanej.

Wymagane dokumenty i załączniki

 • zlecenie składane przez osobę fizyczną lub zlecenie składane przez instytucję;

 • oświadczenie dostarczającego trumnę ze zwłokami osoby zmarłej.

Opłaty

Cennik umieszczony jest na stronie internetowej Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie (otwarcie w nowym oknie) oraz dostępny w kancelariach cmentarzy.

Miejsce złożenia i odbioru

Cmentarz Komunalny Północny

 • kancelaria Cmentarza Komunalnego Północnego, ul. Wóycickiego 14, czynna w poniedziałki w godz. od 8.00 do 18.00, od wtorku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 tel. 22 834 49 32, 22 835 14 79 w. 102, fax 834 48 08

 • bezpośrednio w Spopielarnii, w poniedziałki po godz. 18.00 i od wtorku do piątku po godz. 16.00 do 6.00 w soboty, tel. 22 835 14 79, 22 834 56 99

 

Cmentarz Komunalny Południowy w Antoninowie k/Piaseczna

Przyjmowanie do spopielenia trumien ze zwłokami:

 • w poniedziałki w godz. 8.00 - 18.00. Po godz. 18.00 (do godz. 21.00) po telefonicznym zgłoszeniu, tel. 602 771 463 (do godz. 18.00 również tel. 22 756 11 59)

 • od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 16.00. Po godz. 16.00 (do godz. 21.00) po telefonicznym zgłoszeniu, tel. 602 771 463 (do godz. 18.00 również tel. 22 756 11 59)

Do czasu spopielenia trumna ze zwłokami może być przechowana w przechowalni zwłok.

 

Przyjmowanie zwłok do przechowalni na Cmentarzu Komunalnym Północnym - wszystkie dni tygodnia.

Przyjmowanie zwłok do przechowalni na Cmentarzu Komunalnym Południowym:

 • w poniedziałki w godz. 8.00-18.00. Po godz. 18.00 (do godz. 21.00) po telefonicznym zgłoszeniu, tel. 602 771 463 (do godziny 18.00 również tel. 22 756 11 59)

 • od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00. Po godz. 16.00 (do godz. 21.00) po telefonicznym, tel. 602 771 463 (do godziny 16.00 również tel. 22 756 11 59).

Jednostka odpowiedzialna

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie, ul. Powązkowska 43/45

Termin odpowiedzi

1 miesiąc.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

W trumnie wolno umieścić tylko ciało w ubraniu. W trumnie bezwzględnie nie wolno umieszczać: przedmiotów zawierających akumulatory lub baterie, zabawek, telefonów komórkowych, materiałów plastikowych, dużych przedmiotów papierowych (np. książek), butelek z płynną zawartością i innych szklanych przedmiotów oraz przedmiotów metalowych.

Po wykonaniu spopielenia zostanie sporządzony protokół spopielenia. Urna z prochami zostanie wydana osobie upoważnionej wraz z oryginałem protokółu spopielenia.

Spopielanie zmarłych jest jednym z najstarszych zwyczajów pogrzebowych.
Pierwsza współczesna spopielarnia w Europie powstała w 1873 roku w Mediolanie.
Blisko 40% Polaków akceptuje spopielanie ciał przed pogrzebem (według badania CBOS).
Spopieleń nie zabrania Kościół katolicki (kanon 1176 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.).

Ciało spopielane jest w trumnie w temperaturze sięgającej 1200ºC, w procesie trwającym ok. 90 minut.
Urna z popiołami przekazywana jest rodzinie lub organizatorowi pogrzebu wraz z protokółem kremacji. Urny mogą być pochowane w każdego rodzaju grobie tradycyjnym, w grobie urnowym (ziemnym lub murowanym), w kolumbariach (ściennych niszach urnowych).
Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Cmentarz Komunalny Północny nie prowadzi: przewozu zwłok, sprzedaży trumien, urn i innych akcesoriów pogrzebowych.


Wszelkie sprawy związane ze spopieleniem zwłok można załatwić za pośrednictwem dowolnego zakładu pogrzebowego z terenu Warszawy i całej Polski. 3 grudnia 2012 r. na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie k. Piaseczna Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie otworzył nową spopielarnię zwłok.

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 3770/2009 z 16-10-2009 r. Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 października 2009 r. w sprawie zasad funkcjonowania cmentarzy komunalnych m.st. Warszawy.

Nie znalazłeś informacji?