null Zakup drewna w "Lasach Miejskich-Warszawa"

Sprzedaż drewna odbywa się w siedzibie Lasów Miejskich oraz w obwodach leśnych.

Krok po kroku

Należy się skontaktować z kierownikiem danego obwodu leśnego i umówić termin spotkania

  1. Obwód Leśny Bielany-Młociny, tel. 606 982 857

  2. Obwód Leśny Bemowo-Koło, tel. 608 347 297

  3. Obwód Leśny Las Kabacki, tel. 608 352 389

  4. Obwód Leśny Las Sobieskiego, tel. 604 460 038


Po dokonaniu wyboru drewna do zakupu należy wnieść opłatę w formie:

  1. Przekazu pocztowego.

  2. Przelewu na konto Lasów Miejskich -Warszawa,

  3. Gotówkowej w siedzibach obwodów leśnych.


Po dokonaniu wpłaty kupujący otrzymuje asygnatę upoważniającą do wywozu drewna z lasu.

Na życzenie nabywcy wystawiana jest faktura VAT.
Z chwilą wystawienia asygnaty odpowiedzialność za drewno ponosi kupujący.

Wymagane dokumenty i załączniki

Brak.

Opłaty

Według obowiązującego cennika na drewno dostępnego na stronie (otwarcie linku w nowym oknie).

Miejsce złożenia i odbioru

Siedziby obwodów leśnych "Lasów Miejskich-Warszawa":

Obwód Leśny Kabaty
ul. Rydzowa 1
02-973 Warszawa
tel.: 604 460 038

Obwód Leśny Bemowo-Koło
ul. Decowskiego 3
05-082 Stare Babice
tel.: 608 347 297, 608 351 789

Obwód Leśny Bielany-Młociny
ul. Dziwożony 15
01-970 Warszawa
tel.: 606 821 592, 608 352 389

Obwód Leśny Las Sobieskiego
ul. Korkowa 170A
04-549 Warszawa
tel.: 602 440 034, 606 982 857

Jednostka odpowiedzialna

"Lasy Miejskie-Warszawa"

ul. Korkowa 170A
04-549 Warszawa
tel.: 22 612 25 60
faks: 22 610 38 29
e-mail: sekretariat@lasymiejskie.waw.pl  

Lasy Miejskie-Warszawa (otwarcie w nowym oknie)

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Reklamacje należy składać w biurze "Lasów Miejskich-Warszawa"

ul. Korkowa 170A
04-549 Warszawa

Uwagi

  1. Transport zakupionego drewna nabywca organizuje we własnym zakresie.

  2. W trakcie wywozu i przewozu zakupionego drewna należy posiadać przy sobie asygnatę.

  3. Termin wywozu: 14 dni od zakupu drewna.

Podstawa prawna

Statut Lasów Miejskich-Warszawa (otwarcie w nowym oknie).

Nie znalazłeś informacji?