null Akcja Różowa Skrzyneczka

Różowa Skrzyneczka to inicjatywa kobiet w całej Polsce, której celem jest walka z ubóstwem i wykluczeniem menstruacyjnym, a także zapewnienie powszechnego dostępu do bezpłatnych środków higieny na czas menstruacji w przestrzeni publicznej oraz rzetelnej edukacji w zakresie miesiączkowania w szkole. 

W warszawskich szkołach, w których pojawią się różowe skrzyneczki, przeprowadzone zostaną zajęcia edukacyjne na temat menstruacji. Dodatkowo, w ramach akcji miasto uruchomiło mapę lokalizacji https://mapa.um.warszawa.pl//rozowe_skrzyneczki (otwarcie w nowym oknie). Będzie ona na bieżąco uaktualniana o kolejne adresy. 

Różowa Skrzyneczka dla kobiet i mężczyzn

W Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na Nowolipiu jest pierwsza Różowa Skrzyneczka międzypokoleniowa – służy osobom z problemami nietrzymania moczu. Osoby w każdym wieku mogą korzystać z niej bezpłatnie. Inicjatorem stworzenia skrzyneczki o charakterze międzypokoleniowym było Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, w realizację włączyły się pomysłodawczynie Różowych Skrzyneczek z Fundacji  „Różowa Skrzyneczka”, a partnerem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie UroConti.

Nie znalazłeś informacji?