Specific category icon

Sprawy zdrowotne

In vitro - program polityki zdrowotnej
W dniu 8 czerwca 2017 roku Radni m.st. Warszawy przyjęli Program Polityki Zdrowotnej „Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia...
arrow_right
Program edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia" w latach 2017 - 2019
W bezpłatnych kursach udział wziąć mogą kobiety płacące podatki w Warszawie, albo zameldowane na stałe lub czasowo, a także podopieczne domów matki i dziecka finansowane przez miasto. Realizacja...
arrow_right
Wykaz szpitali
BIELANY Szpital Bielański ul. Cegłowska 80 tel. 22 56 90 500, Oddział ratunkowy tel. 22 56 90 120 www.bielanski.med.pl MOKOTÓW Centralny Szpital Kliniczny MSWiA ul. Wołoska 137 tel. 22 508...
arrow_right
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
Nocna i świąteczna pomoc lekarska Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia...
arrow_right
Apteki ogólnodostępne
Apteki ogólnodostępne Wykaz aptek ogólnodostępnych na terenie Warszawy został przyjęty Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XII/236/2015 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia...
arrow_right
Nie znalazłeś informacji?