Specific category icon

Sprawy zdrowotne

Program szczepień ochronnych przeciw HPV (wirusowi brodawczaka ludzkiego)
Program finansowany przez m.st. Warszawa będzie obejmował dzieci (dziewczynki i chłopców) w wieku 12 lat (jeden rocznik). Schemat szczepienia w tym wieku składa się z podania dwóch dawek...
arrow_right
Badania statystyczne w 2019 roku - GUS
Główny Urząd Statystyczny będzie przeprowadzał badania na losowo wybrane gospodarstwa domowe lub rolne. Ankieterzy Głównego Urzędu Statystycznego będą się kontaktowali z mieszkańcami bezpośrednio,...
arrow_right
In vitro - program polityki zdrowotnej
W dniu 8 czerwca 2017 roku Radni m.st. Warszawy przyjęli Program Polityki Zdrowotnej „Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia...
arrow_right
Program edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia" w latach 2017 - 2019
W bezpłatnych kursach udział wziąć mogą kobiety płacące podatki w Warszawie, albo zameldowane na stałe lub czasowo, a także podopieczne domów matki i dziecka finansowane przez miasto. Realizacja...
arrow_right
Wykaz szpitali
BIELANY Szpital Bielański ul. Cegłowska 80 tel. 22 56 90 500, Oddział ratunkowy tel. 22 56 90 120 www.bielanski.med.pl MOKOTÓW Centralny Szpital Kliniczny MSWiA ul. Wołoska 137 tel. 22 508...
arrow_right
Apteki ogólnodostępne
Apteki ogólnodostępne Wykaz aptek ogólnodostępnych na terenie Warszawy został przyjęty Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XII/236/2015 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia...
arrow_right
Biuro Polityki Zdrowotnej
Dane teleadresowe Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy ul. Niecała 2 00-098 Warszawa tel. 22 443 07 00 fax 22 443 07 02 email: Sekretariat_BPZ@um.warszawa.pl Biuro Polityki Zdrowotnej...
arrow_right
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
Nocna i świąteczna pomoc lekarska Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia...
arrow_right
Nie znalazłeś informacji?