• Warszawska Rada Kobiet

  Warszawska Rada Kobiet I kadencji została powołana w czerwcu 2019 roku. 3 listopada 2021 r. została powołana kolejna kadencja Warszawskiej Rady Kobiet. Rada pełni funkcje ekspercką, konsultacyjną,...

  Czytaj więcej o: Warszawska Rada Kobiet
 • Mobilny Punkt Poradnictwa

  M.st. Warszawa uruchamia specjalna linię autobusową – Mobilny Punkt Poradnictwa, który funkcjonuje w Warszawie od 2019 r. i jest finansowany przez m.st. Warszawa. Autobus będzie kursował codziennie...

  Czytaj więcej o: Mobilny Punkt Poradnictwa
 • Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

  Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych w m.st. Warszawie realizowana jest przez Ośrodki Pomocy Społecznej, zgodnie z miejscem zamieszkania rodziny.

  Czytaj więcej o: Stypendium szkolne i zasiłek szkolny
 • Pomoc dla osób doświadczających dyskryminacji i przemocy

  Dyskryminacja to nierówne, gorsze traktowanie kogoś ze względu na jakąś cechę. Może następować z uwagi na różne przesłanki, m.in. z uwagi na wiek, płeć, niepełnosprawność, stan zdrowia, orientację...

  Czytaj więcej o: Pomoc dla osób doświadczających dyskryminacji i przemocy
 • Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na Białołęce

  Placówka będzie miejscem spotkań i wsparcia dla różnych grup. Najmłodsi mieszkańcy dzielnicy spotkają się z najstarszymi. Osoby o szczególnych potrzebach znajdą profesjonalną i dostosowaną do potrzeb opiekę.

  Czytaj więcej o: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na Białołęce
 • E-Opieka - system do zarządzania usługami opiekuńczymi

  Głównym celem projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)" jest nie tylko poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez m.st. Warszawa, ale i wspieranie dalszej digitalizacji usług obszaru pomocy społecznej.

  Czytaj więcej o: E-Opieka - system do zarządzania usługami opiekuńczymi
 • Warszawska Karta Praw Osób Doświadczających Bezdomności

  Warszawska Karta Osób Doświadczających Bezdomności będzie przede wszystkim zbiorem podstawowych praw osób zmuszonych do życia na ulicy, a m.st. Warszawa zobowiąże się do ich przestrzegania.

  Czytaj więcej o: Warszawska Karta Praw Osób Doświadczających Bezdomności
 • Sklep socjalny

  Na Mokotowie przy ul. Modzelewskiego 71 otwarto pierwszy sklep socjalny Spichlerz, w którym osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą zrobić zakupy w znacznie niższych cenach. Ceny w...

  Czytaj więcej o: Sklep socjalny
 • Akcja Różowa Skrzyneczka

  Różowa Skrzyneczka to inicjatywa kobiet w całej Polsce, której celem jest walka z ubóstwem i wykluczeniem menstruacyjnym, a także zapewnienie powszechnego dostępu do bezpłatnych środków...

  Czytaj więcej o: Akcja Różowa Skrzyneczka
 • Praskie Centrum RE-START

  Centrum prowadzić będzie działania na trzech polach: Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów wraz z rehabilitacją (dla ok 100 osób). Będzie on funkcjonował co najmniej 8 godzin dziennie. Planujemy...

  Czytaj więcej o: Praskie Centrum RE-START
 • Strategia rozwiązywania problemów społecznych

  Projekt strategii rozwiązywania problemów społecznych m.st. Warszawy na lata 2021-2030 wskazuje kierunki doskonalenia wsparcia osób i rodzin w trudnej sytuacji, której nie są w stanie przezwyciężyć...

  Czytaj więcej o: Strategia rozwiązywania problemów społecznych
 • Program "Mama - Warszawianka na rynku pracy"

  „Mama – Warszawianka na rynku pracy. Wygrajmy z COVIDEM” Warsztaty i szkolenia mają na celu uchronić matki aktywne zawodowo przed negatywnymi skutkami pandemii na rynku pracy i jednocześnie...

  Czytaj więcej o: Program "Mama - Warszawianka na rynku pracy"
 • Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży - PUNKTUS

  Od listopada 2019 r. w ramach WCPR rozpoczął działanie Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży z pieczy zastępczej, zarówno instytucjonalnej, jak i rodzinnej. Do głównych zadań...

  Czytaj więcej o: Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży - PUNKTUS
 • Bezpłatna pomoc psychologiczna i/lub terapia dla dzieci i młodzieży na terenie Warszawy

  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Centrum Dziecka i Rodziny ul. Walecznych 59, tel. 22 616 16 69 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Centrum Pomocy Dzieciom ul. Przybyszewskiego 20/24, tel. 22 826 88 62 ...

  Czytaj więcej o: Bezpłatna pomoc psychologiczna i/lub terapia dla dzieci i młodzieży na terenie Warszawy
 • Ośrodki Pomocy Społecznej

  Pomoc społeczna polega na wsparciu osób i rodzin w trudnych sytuacjach życiowych. Zakres działań pomocy społecznej może być bardzo duży, od doraźnej pomocy np. finansowej, prawnej, po zapewnienie...

  Czytaj więcej o: Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Taksówka dla Powstańca

  Od 1 listopada 2018 roku Powstańcy Warszawscy zarejestrowani w bazie Muzeum Powstania Warszawskiego będący posiadaczami karty z indywidualnym numerem przypisanym do każdego uprawnionego...

  Czytaj więcej o: Taksówka dla Powstańca
 • Warszawa dla powstańców

  Miasto Stołeczne Warszawa otacza opieką powstańców warszawskich zapewniając im m.in. programy zdrowotne, pomoc społeczną, przyznając nagrody pieniężne oraz wspomagając finansowo związki...

  Czytaj więcej o: Warszawa dla powstańców
 • Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Warszawie

  Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej fizycznej osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

  Czytaj więcej o: Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Warszawie
 • Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. Dzielnicowe Zespoły

  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy ul. Leona Kruczkowskiego 2 00-412 Warszawa e-mail: komisja.alkoholowa@um.warszawa.pl Bemowo...

  Czytaj więcej o: Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. Dzielnicowe Zespoły
 • Punkty pomocy dla osób bezdomnych

  Wykaz punktów pomocy dla osób bezdomnych dofinansowanych przez m.st. Warszawę dostępny jest tutaj. Wykaz obejmuje m.in. jadłodajnie, noclegownie, łaźnie, ogrzewalnie, pralnie, pomoc lekarską, poradnictwo, pomoc przy wyrobieniu dokumentów.

  Czytaj więcej o: Punkty pomocy dla osób bezdomnych
— 20 Pozycje na Stronę
Wyświetlanie 1 - 20 z 23 rezultatów.

Nie znalazłeś informacji?