• Warszawa wspiera WOŚP

  W 2021 r. wyjątkowo, z powodu koronawirusa, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 31 stycznia. Zgodnie z hasłem „Finał z głową – dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki...

  Czytaj więcej o: Warszawa wspiera WOŚP
 • Warszawa przygotowana na mrozy

  Osobom bezdomnym pomaga Straż Miejska Obecnie mamy w przestrzeni publicznej w stolicy ponad 100 miejsc nadzorowanych przez Straż Miejską, w których przebywają bezdomni. Teraz, gdy temperatura...

  Czytaj więcej o: Warszawa przygotowana na mrozy
 • Program "Mama - Warszawianka na rynku pracy"

  „Mama – Warszawianka na rynku pracy. Wygrajmy z COVIDEM” Warsztaty i szkolenia mają na celu uchronić matki aktywne zawodowo przed negatywnymi skutkami pandemii na rynku pracy i jednocześnie...

  Czytaj więcej o: Program "Mama - Warszawianka na rynku pracy"
 • Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

  Stypendium szkolne przysługuje uczniowi z rodziny, w której dochód wynosi do 528 zł (nie wlicza się m.in. 500+). Wniosek trzeba wysłać pocztą lub złożyć do 15 września w ośrodku pomocy społecznej w...

  Czytaj więcej o: Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021
 • Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży - PUNKTUS

  Od listopada 2019 r. w ramach WCPR rozpoczął działanie Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży z pieczy zastępczej, zarówno instytucjonalnej, jak i rodzinnej. Do głównych zadań...

  Czytaj więcej o: Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży - PUNKTUS
 • Bezpłatna pomoc psychologiczna i/lub terapia dla dzieci i młodzieży na terenie Warszawy

  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Centrum Dziecka i Rodziny ul. Walecznych 59, tel. 22 616 16 69 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Centrum Pomocy Dzieciom ul. Przybyszewskiego 20/24, tel. 22 826 88 62 ...

  Czytaj więcej o: Bezpłatna pomoc psychologiczna i/lub terapia dla dzieci i młodzieży na terenie Warszawy
 • Taksówka dla Powstańca

  Od 1 listopada 2018 roku Powstańcy Warszawscy zarejestrowani w bazie Muzeum Powstania Warszawskiego będący posiadaczami karty z indywidualnym numerem przypisanym do każdego uprawnionego...

  Czytaj więcej o: Taksówka dla Powstańca
 • Warszawa dla powstańców

  Miasto Stołeczne Warszawa otacza opieką powstańców warszawskich zapewniając im m.in. programy zdrowotne, pomoc społeczną, przyznając nagrody pieniężne oraz wspomagając finansowo związki...

  Czytaj więcej o: Warszawa dla powstańców
 • Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Warszawie

  Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej fizycznej osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

  Czytaj więcej o: Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Warszawie
 • Punkty pomocy dla osób bezdomnych

  Wykaz punktów pomocy dla osób bezdomnych dofinansowanych przez m.st. Warszawę dostępny jest tutaj. Wykaz obejmuje m.in. jadłodajnie, noclegownie, łaźnie, ogrzewalnie, pralnie, pomoc lekarską, poradnictwo, pomoc przy wyrobieniu dokumentów.

  Czytaj więcej o: Punkty pomocy dla osób bezdomnych
 • Punkty Informacyjno-Konsultacyjne w dzielnicach

  Punkty Informacyjno-Konsultacyjne w dzielnicach prowadzą działalność skierowaną szczególnie do osób: będących w kryzysie; uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających; członków rodzin...

  Czytaj więcej o: Punkty Informacyjno-Konsultacyjne w dzielnicach
 • Telefony zaufania - przydatne infolinie, wsparcie psychologiczne i poradnictwo

  Telefony zaufania oraz pomocne infolinie

  Czytaj więcej o: Telefony zaufania - przydatne infolinie, wsparcie psychologiczne i poradnictwo
 • Ośrodki interwencji kryzysowej, niepubliczne i publiczne placówki

  Specjalistyczna poradnia rodzinna ds. przeciwdziałania przemocy Poradnia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej m.st. Warszawy. Pomoc jest udzielana nieodpłatnie dla mieszkańców m.st....

  Czytaj więcej o: Ośrodki interwencji kryzysowej, niepubliczne i publiczne placówki
 • Bezpłatne porady prawne

  Wykaz instytucji zajmujących się bezpłatną pomocą prawną znajduje się na stronie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga

  Czytaj więcej o: Bezpłatne porady prawne

Nie znalazłeś informacji?