Specific category icon

Formy pomocy

Bezpłatna pomoc psychologiczna i/lub terapia dla dzieci i młodzieży na terenie Warszawy
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Centrum Dziecka i Rodziny ul. Walecznych 59, tel. 22 616 16 69 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Centrum Pomocy Dzieciom ul. Przybyszewskiego 20/24, tel. 22 826 88 62 ...
arrow_right
Taksówka dla Powstańca
Od 1 listopada 2018 roku Powstańcy Warszawscy zarejestrowani w bazie Muzeum Powstania Warszawskiego mogą zamawiać bezpłatne przejazdy realizowane na zlecenie m.st. Warszawy. Usługa będzie świadczona do dnia 30 listopada 2019 roku.
arrow_right
Program "Asystent Osoby z Niepełnosprawnością"
Od września 2018 roku program „Asystent Osoby Niepełnosprawnej” jest realizowany w Warszawie przez Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”. Zgłoszenia usługi asystenckiej prosimy kierować: ...
arrow_right
Warszawa dla powstańców
Miasto Stołeczne Warszawa otacza opieką powstańców warszawskich zapewniając im m.in. programy zdrowotne, pomoc społeczną, przyznając nagrody pieniężne oraz wspomagając finansowo związki...
arrow_right
Warszawski bon żłobkowy - najczęściej zadawane pytania
Wprowadzenie kryterium - rozliczanie się z podatku dochodowego od osób fizycznych na terenie Warszawy, to zachęta do płacenia podatków w Warszawie dla wszystkich tych osób, które tego nie robią, a...
arrow_right
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Warszawie
Z początkiem stycznia br. uruchomionych zostało 35 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, przy czym 17 punktów stanowią punkty radcowsko - adwokackie, a prowadzenie 18 punktów zostało powierzone...
arrow_right
Punkty pomocy dla osób bezdomnych
Mazowiecki Urząd Wojewódzki obsługuje bezpłatną infolinię 987. Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia osób bezdomnych-...
arrow_right
Punkty Informacyjno-Konsultacyjne w dzielnicach
Punkty Informacyjno-Konsultacyjne w dzielnicach prowadzą działalność skierowaną szczególnie do osób: będących w kryzysie; uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających; członków rodzin...
arrow_right
Telefony zaufania - przydatne infolinie
Telefony zaufania oraz pomocne infolinie
arrow_right
Ośrodki interwencji kryzysowej, niepubliczne i publiczne placówki
Specjalistyczna poradnia rodzinna ds. przeciwdziałania przemocy Poradnia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej m.st. Warszawy. Pomoc jest udzielana nieodpłatnie dla mieszkańców m.st....
arrow_right
Bezpłatne porady prawne
Wykaz instytucji zajmujących się bezpłatną pomocą prawną znajduje się na stronie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga
arrow_right
Nie znalazłeś informacji?