• Indeks Start2Star - stypendium dla maturzystów

  S2S to program stypendialny, adresowany dla najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy zaczynają studia. Komisja wybiera 14 osób, które...

  Czytaj więcej o: Indeks Start2Star - stypendium dla maturzystów
 • Akcja Różowa Skrzyneczka

  Różowa Skrzyneczka to oddolna inicjatywa kobiet w całej Polsce, której celem jest walka z ubóstwem i wykluczeniem menstruacyjnym, a także zapewnienie powszechnego dostępu do bezpłatnych środków...

  Czytaj więcej o: Akcja Różowa Skrzyneczka
 • Praskie Centrum RE-START

  Centrum prowadzić będzie działania na trzech polach: Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów wraz z rehabilitacją (dla ok 100 osób). Będzie on funkcjonował co najmniej 8 godzin dziennie. Planujemy...

  Czytaj więcej o: Praskie Centrum RE-START
 • Strategia rozwiązywania problemów społecznych

  Projekt strategii rozwiązywania problemów społecznych m.st. Warszawy na lata 2021-2030 wskazuje kierunki doskonalenia wsparcia osób i rodzin w trudnej sytuacji, której nie są w stanie przezwyciężyć...

  Czytaj więcej o: Strategia rozwiązywania problemów społecznych
 • Program "Mama - Warszawianka na rynku pracy"

  „Mama – Warszawianka na rynku pracy. Wygrajmy z COVIDEM” Warsztaty i szkolenia mają na celu uchronić matki aktywne zawodowo przed negatywnymi skutkami pandemii na rynku pracy i jednocześnie...

  Czytaj więcej o: Program "Mama - Warszawianka na rynku pracy"
 • Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży - PUNKTUS

  Od listopada 2019 r. w ramach WCPR rozpoczął działanie Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży z pieczy zastępczej, zarówno instytucjonalnej, jak i rodzinnej. Do głównych zadań...

  Czytaj więcej o: Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży - PUNKTUS
 • Bezpłatna pomoc psychologiczna i/lub terapia dla dzieci i młodzieży na terenie Warszawy

  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Centrum Dziecka i Rodziny ul. Walecznych 59, tel. 22 616 16 69 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Centrum Pomocy Dzieciom ul. Przybyszewskiego 20/24, tel. 22 826 88 62 ...

  Czytaj więcej o: Bezpłatna pomoc psychologiczna i/lub terapia dla dzieci i młodzieży na terenie Warszawy
 • Taksówka dla Powstańca

  Od 1 listopada 2018 roku Powstańcy Warszawscy zarejestrowani w bazie Muzeum Powstania Warszawskiego będący posiadaczami karty z indywidualnym numerem przypisanym do każdego uprawnionego...

  Czytaj więcej o: Taksówka dla Powstańca
 • Warszawa dla powstańców

  Miasto Stołeczne Warszawa otacza opieką powstańców warszawskich zapewniając im m.in. programy zdrowotne, pomoc społeczną, przyznając nagrody pieniężne oraz wspomagając finansowo związki...

  Czytaj więcej o: Warszawa dla powstańców
 • Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Warszawie

  Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej fizycznej osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

  Czytaj więcej o: Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Warszawie
 • Punkty pomocy dla osób bezdomnych

  Wykaz punktów pomocy dla osób bezdomnych dofinansowanych przez m.st. Warszawę dostępny jest tutaj. Wykaz obejmuje m.in. jadłodajnie, noclegownie, łaźnie, ogrzewalnie, pralnie, pomoc lekarską, poradnictwo, pomoc przy wyrobieniu dokumentów.

  Czytaj więcej o: Punkty pomocy dla osób bezdomnych
 • Punkty Informacyjno-Konsultacyjne w dzielnicach

  Punkty Informacyjno-Konsultacyjne w dzielnicach prowadzą działalność skierowaną szczególnie do osób: będących w kryzysie; uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających; członków rodzin...

  Czytaj więcej o: Punkty Informacyjno-Konsultacyjne w dzielnicach
 • Ośrodki interwencji kryzysowej, niepubliczne i publiczne placówki

  Specjalistyczna poradnia rodzinna ds. przeciwdziałania przemocy Poradnia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej m.st. Warszawy. Pomoc jest udzielana nieodpłatnie dla mieszkańców m.st....

  Czytaj więcej o: Ośrodki interwencji kryzysowej, niepubliczne i publiczne placówki
 • Telefony zaufania - przydatne infolinie, wsparcie psychologiczne i poradnictwo

  Telefony zaufania oraz pomocne infolinie

  Czytaj więcej o: Telefony zaufania - przydatne infolinie, wsparcie psychologiczne i poradnictwo

Nie znalazłeś informacji?