Specific category icon

Osoby niepełnosprawne

Orzeczenie o niepełnosprawności
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Opieka wytchnieniowa - program dla osób z niepełnosprawnościami
30 września 2019 r. rozpoczęła się realizacja Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Miasta ...
arrow_right
Gabinety ginekologiczne dla pacjentek z niepełnosprawnościami
W dwóch miejskich szpitalach, Praskim i Soleckim, zostały otwarte gabinety ginekologiczne przystosowane do przyjmowania pacjentek z niepełnosprawnościami. Ułatwieniem będzie nie tylko sprzęt, ale...
arrow_right
Jedna koperta = jeden samochód
Kampania społeczna JEDNA KOPERTA = JEDEN SAMOCHÓD ma zwrócić uwagę na potrzebę prawidłowego parkowania na miejscach parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Pomysłodawcą jest Fundacja „Kulawa...
arrow_right
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych - najczęściej zadawane pytania
Przepisy nie definiują zakresu żadnej z barier. W związku z powyższym można przyjąć, iż: bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które...
arrow_right
Dofinansowanie likwidacji barier technicznych - najczęściej zadawane pytania
O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności; wiek...
arrow_right
Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się - najczęściej zadawane pytania
O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Wiek...
arrow_right
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - najczęściej zadawane pytania
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zadań powiatu, które mogą być realizowane ze środków PFRON, o dofinansowanie ze środków Funduszu...
arrow_right
Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym - najczęściej zadawane pytania
Zasady pierwszeństwa w uzyskaniu dofinansowania ze środków PFRON określone są w § 5 ust. 12 Rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. Zgodnie z tym pierwszeństwo mają osoby...
arrow_right
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - najczęściej zadawane pytania
O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach...
arrow_right
Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz karta parkingowa dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się - najczęściej zadawane pytania
Karta parkingowa jest wydawana na czas ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż na pięć lat. Zatem, przy bezterminowych orzeczeniach — na lat 5, a przy orzeczeniach czasowych — na czas ważności...
arrow_right
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie - Najczęściej zadawane pytania
WCPR nadzoruje domy pomocy społecznej, całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki adopcyjno – opiekuńcze oraz ośrodki interwencji kryzysowej prowadzone przez m. st. Warszawę oraz podmioty...
arrow_right
Legitymacja osoby niepełnosprawnej
Dokumentem potwierdzającym posiadanie orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej, zawierająca między innymi datę ważności oraz symbol przyczyny niepełnosprawności, wpisywany do legitymacji...
arrow_right
Dofinansowanie do nauki dla niepełnosprawnych studentów
Studenci z niepełnosprawnościami mieszkający w Warszawie mogą składać wnioski o dofinansowanie kształcenia w ramach programu „Aktywny Samorząd” (Moduł II). Aktualne informacje oraz druki wniosków i...
arrow_right
Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) kosztów wynikających ze zwiększonej liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej
Warsztat terapii zajęciowej jest placówką pobytu dziennego, która nie może mieć charakteru zarobkowego. Uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej mogą być osoby, które mają aktualny wpis w...
arrow_right
Stołeczne urzędy z usługą tłumacza migowego on-line
Miasto Stołeczne Warszawa realizuje szereg działań, których celem jest wsparcie mieszkańców stolicy, w szczególności osób z niepełnosprawnościami. Jednym z nich jest wprowadzenie pilotażowej usługi...
arrow_right
Niepelnosprawnik.pl na mapie Warszawy
Na oficjalnej mapie Warszawy, dzięki danym z wyszukiwarki Niepełnosprawnik (www.niepelnosprawnik.pl) osoby z ograniczoną mobilnością mogą już sprawdzić dostępność do blisko 8 tysięcy miejsc...
arrow_right
Punkty Informacyjno-Koordynacyjne dla Osób z Niepełnosprawnościami
W styczniu 2019 r. przy al. Solidarności 93 wznowił działalność PIKON, czyli Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnościami.
arrow_right
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają samodzielne poruszanie się i funkcjonowanie.
arrow_right
Usługi przewozowe dla osób niepełnosprawnych
Miasto Stołeczne Warszawa od 1993 roku zapewnia specjalistyczne usługi transportowe. Usługa jest świadczona na terenie stolicy dla osób niepełnosprawnych, które mogą podróżować samodzielnie, z...
arrow_right
— 20 Pozycje na Stronę
Wyświetlanie 1 - 20 z 30 rezultatów.
Nie znalazłeś informacji?