null E-Opieka - system do zarządzania usługami opiekuńczymi

Warszawa zawarła umowę na innowacyjny system informatyczny do zarządzania miejskimi usługami opiekuńczymi. Pozwoli on znacznie poprawić komfort życia warszawiaków i osób pracujących w tym sektorze.

Projekt „E-Opieka” to jeden z kluczowych projektów społecznych prowadzonych przez m.st. Warszawa i jeden z pierwszych tego typu w Polsce. Powstał w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców oraz pracowników, którzy wspierają warszawiaków. Staramy się by osoby potrzebujące pomocy miały do niej możliwie najprostszy i najszybszy dostęp, a jakość świadczonych usług była jak najwyższa.

Centralny system informatyczny

W wyniku podpisanej umowy z firmą Sygnity zostanie opracowany centralny system informatyczny, który umożliwi efektywne zarządzanie usługami opiekuńczymi oraz pracami w 28 ośrodkach pomocy społecznej. Poza tym powstanie też aplikacja m-Opieka, ułatwiająca pracę opiekunkom, wspierających na co dzień warszawiaków, np. osoby z niepełnosprawnościami.

Możliwości systemu

System „E-Opieka” zapewni mieszkańcom dostęp do bieżących informacji o świadczeniach opiekuńczych oraz możliwość oceny ich jakości. Elementem systemu będzie też portal informacyjny zawierający aktualności o świadczonych usługach, np. dotyczących gorących posiłków i teleopieki. Oprócz tego użytkownik systemu będzie mógł sprawdzić ile godzin opieki zostało mu przyznane, przekazać uwagi na temat świadczonych usług i skorzystać z centrum wsparcia.

W ramach projektu mieszkańcy otrzymają dostosowane do indywidualnych potrzeb urządzenia typu smart – opaski z przyciskiem SOS, a w miejscu ich zamieszkania zostaną zamontowane czujniki bezpieczeństwa.

Dodatkowo zapewnione zostanie całodobowe centrum teleopieki, do którego w czasie rzeczywistym spływać będą informacje z opasek oraz czujników bezpieczeństwa. Na podstawie tych danych centrum teleopieki będzie podejmować adekwatne do sytuacji kroki, w tym powiadamiać rodzinę lub służby ratownicze oraz prowadzić stały monitoring dalszego przebiegu sytuacji. 

Miasto Stołeczne Warszawa planuje uruchomić usługę teleopieki w IV kwartale 2023 r. Osoby, które będą chciały otrzymać teleopiekę będą mogły zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w swojej dzielnicy. Zakładamy, że teleopieka będzie wydawana na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Ułatwienia dla pracowników ośrodków pomocy społecznej

Tego rodzaju rozwiązania ułatwią również pracę pracowników ośrodków pomocy społecznej. Przede wszystkim skrócą czas związany z przygotowaniem dokumentacji. Pozwolą nie tylko sprawdzić, czy wizyta opiekuna osoby niesamodzielnej się odbyła, ale też czy została przeprowadzona o zaplanowanej porze, ile trwała i czy zaplanowane czynności zostały wykonane. Możliwy będzie również stały kontakt z pracownikiem, a dzięki aplikacji m-Opieka, opiekunowie będą mieć stały dostęp do swojego harmonogramu.

O projekcie

Głównym celem projektu „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)" jest nie tylko poprawa jakości życia osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez m.st. Warszawa, ale i wspieranie dalszej digitalizacji usług obszaru pomocy społecznej.

Projekt realizowany jest przez Warszawę w partnerstwie z dziesięcioma gminami (Grodzisk Mazowiecki, Jabłonna, Karczew, Legionowo, Marki, Pruszków, Raszyn, Wieliszew, Zielonka, Żyrardów), we współpracy z warszawskimi ośrodkami pomocy społecznej, Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa", Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym oraz 14 warszawskimi domami pomocy społecznej.

Terminy wdrażania systemu

W pierwszym etapie prac, tj. jeszcze w 2021 roku, zostaną zaprojektowane najważniejsze aplikacje informatyczne służące kontroli i monitoringowi usług społecznych. W drugim kwartale 2022 roku rozpocznie się wdrażanie i testowanie tych funkcjonalności.

Finansowanie projektu

Projekt E-Opieka jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu „E-Opieka”, w ramach którego powstanie wspomniany system to ponad 26 milionów złotych.

https://um.warszawa.pl/-/e-opieka-nowy-system-do-zarzadzania-uslugami-opiekunczymi

Nie znalazłeś informacji?