null Edukacja przedporodowa "Szkoła rodzenia"

Program jest skierowany do kobiet w ciąży, które zgłoszą chęć uczestniczenia w zajęciach u wybranego realizatora programu, z którym m.st. Warszawa zawarło stosowną umowę.

Program jest finansowany ze środków budżetowych m.st. Warszawy.

Program jest realizowany w latach 2023-2025.

W programie mogą wziąć udział kobiety w ciąży, zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy - płacące podatki w Warszawie, albo zameldowane w Warszawie na stałe lub czasowo i podopieczne domów matki i dziecka finansowane przez miasto.

Uchwała nr LXXI/2332/2022 z 13-10-2022

Wykaz placówek jest na stronie https://zdrowie.um.warszawa.pl/szkoly-rodzenia

Rozliczam podatek dochodowy w Warszawie od lutego 2023 roku czy mogę wziąć udział w programie?

Warunkiem uczestnictwa w programie edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia” jest zamieszkiwanie na terenie m.st. Warszawy i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w m.st. Warszawie. Dotyczy osób, które składały zeznanie podatkowe za 2022 rok w Urzędzie Skarbowym w Warszawie.

Czy z zajęć szkoły rodzenia można skorzystać w dwóch wybranych szpitalach? Skorzystałam już w jednym, ale zastanawiam się teraz nad drugim szpitalem.

Zgodnie z uchwałą w sprawie przyjęcia programu edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia" dla jednej pary rekomendowane jest uczestniczenie w 20 godzinach lekcyjnych tj. nie mniej niż w 10 modułach po dwie godziny lekcyjne każdy.

W związku z powyższym jeśli nie wykorzystała Pani rekomendowanej liczby godzin w jednej Szkole rodzenia, będzie Pani mogła brać udział w zajęciach prowadzonych przez inną placówkę.

W jaki sposób można zapisać się do szkoły rodzenia, sprawdzić terminy spotkań, a także zapisując się wykazać, że płaci się podatki w Warszawie?

Każdy z realizatorów programu przygotowuje własny harmonogram zajęć oraz prowadzi zapisy na zajęcia. Należy skontaktować się z wybraną placówką (dane kontaktowe dostępne są na stronie  https://zdrowie.um.warszawa.pl/szkoly-rodzenia). Spełnienie warunków należy potwierdzić składając przed rozpoczęciem zajęć stosowne oświadczenie (formularz udostępniany jest przez organizatora zajęć).

Nie znalazłeś informacji?