null Formy wsparcia bezrobotnych

 

Urząd Pracy (otwarcie w nowym oknie) – komunikat

 

Prace interwencyjne (otwarcie w nowym oknie)

Roboty publiczne (otwarcie w nowym oknie)

Prace społecznie użyteczne (otwarcie w nowym oknie)

Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania (otwarcie w nowym oknie)

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną (otwarcie w nowym oknie)

Bon zatrudnieniowy (otwarcie w nowym oknie)

Bon na zasiedlenie (otwarcie w nowym oknie)

Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej (otwarcie w nowym oknie)

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej (otwarcie w nowym oknie)

Dofinansowanie podjęcia działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (otwarcie w nowym oknie)

Nie znalazłeś informacji?