null In vitro - program polityki zdrowotnej

Program zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro realizowany jest w Warszawie od 2017 r. Program zakłada dofinansowanie do ok. 2200 procedur zapłodnienia pozaustrojowego rocznie. Jedna para może skorzystać z maksymalnie trzech prób zapłodnienia pozaustrojowego.

Program składa się z trzech elementów:

  1. dofinansowania procedur zapłodnienia pozaustrojowego,

  2. dofinansowania procedury ochrony płodności dla kobiet przed leczeniem nowotworów,

  3. wykładów dla uczniów liceów i techników dotyczących zapobiegania i leczenia niepłodności.

Warunki uczestnictwa w programie:

Do programu zostaną zakwalifikowane pary po przeprowadzonej diagnostyce, nie mogące zrealizować planów rozrodczych poprzez naturalną koncepcję, które spełniają następujące kryteria:

  • wiek kobiety mieści się w przedziale 25-40 lat,

  • rezerwa jajnikowa mierzona stężeniem AMH wynosi powyżej 0,7 ng/ml,

  • zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez realizatorów programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (istnieją pierwotne wskazania do leczenia metodą pozaustrojowego zapłodnienia lub inne metody leczenia, rekomendowane przez PTMRiE zakończyły się niepowodzeniem) i ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności,

  • pozostają w związku, o jakim mowa w definicji dawstwa partnerskiego, zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności,

  • w dniu kwalifikacji do programu para zamieszkuje na terenie Warszawy przynajmniej od dwóch lat,

  • para w ciągu ostatnich trzech lat nie uczestniczyła lub uczestniczyła co najwyżej w 2 zabiegach zapłodnienia pozaustrojowego w innych programach leczenia niepłodności finansowanych ze środków publicznych.

 

Wysokość dofinansowania:

Program przewiduje maksymalne dofinansowanie w wysokości 6000 zł w przypadku procedur zapłodnienia pozaustrojowego oraz 3600 zł w przypadku procedury kriokonserwacji komórek jajowych. 

W celu zapisania się do uczestnictwa w programie należy zgłosić się do jednej z wybranych placówek (wykaz w pliku PDF poniżej).

Uchwała nr LXXXVI/2797/2023 z 31-08-2023  (otwarcie w nowym oknie)

Wykaz realizatorów programu jest na stronie https://zdrowie.um.warszawa.pl/program-in-vitro (otwarcie w nowym oknie)

Realizacją programu zajmuje się Biuro Polityki Zdrowotnej (otwarcie w nowym oknie)

Zamieszkanie w Warszawie

W jaki sposób udokumentować fakt zamieszkania w Warszawie od dwóch lat?

Nie jest wymagane zameldowanie w Warszawie. Konieczne jest, aby pary mieszkały na terenie Warszawy, co najmniej od dwóch lat.

Para potwierdza fakt mieszkania w warszawie podpisując stosowne oświadczenie (będące częścią formularza uczestnictwa w programie, dostępnego w placówkach realizatorów programu), pod rygorem odpowiedzialności karnej za stwierdzenie nieprawdy celem osiągnięcia nienależnej korzyści materialnej. Udział w programie nie wymaga innych dodatkowych dokumentów, poza dokumentacją medyczną przekazywaną przez uczestników programu bezpośrednio do kliniki.

Pary żyjące w związku nieformalnym

Z programu mogą skorzystać także pary żyjące w związku nieformalnym, które poświadczą to zgodnym oświadczeniem obu stron.

Nie znalazłeś informacji?