null In vitro - program polityki zdrowotnej

Program zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro realizowany jest w Warszawie od 2017 r. Program zakłada dofinansowanie do ok. 1800 procedur zapłodnienia pozaustrojowego rocznie. Jedna para może skorzystać z maksymalnie trzech prób zapłodnienia pozaustrojowego.

Program składa się z trzech elementów:

  1. dofinansowania procedur zapłodnienia pozaustrojowego,

  2. dofinansowania procedury ochrony płodności dla kobiet przed leczeniem nowotworów,

  3. wykładów dla uczniów liceów i techników dotyczących zapobiegania i leczenia niepłodności.

Warunki uczestnictwa w programie:

  1. W dniu kwalifikacji do programu kobieta powinna mieć:

  • ukończone 25 lat i nie więcej niż 40 lat (w przypadku procedury zapłodnienia pozaustrojowego),

  • ukończone 18 lat i nie więcej niż 40 lat (w przypadku procedury ochrony płodności).

  2. Para pozostaje w związku małżeńskim lub partnerskim.

  3. Para poddała się wcześniejszemu leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiada bezpośrednie wskazanie do zapłodnienia pozaustrojowego.

  4. Para zamieszkuje na terenie Warszawy od co najmniej dwóch lat.

 

Wysokość dofinansowania:

Program przewiduje maksymalne dofinansowanie w wysokości 6000 zł w przypadku procedur zapłodnienia pozaustrojowego oraz 3600 zł w przypadku procedury kriokonserwacji komórek jajowych. 

W celu zapisania się do uczestnictwa w programie należy zgłosić się do jednej z wybranych placówek (wykaz w pliku PDF poniżej).

 

Uchwała nr XXI/543/2019 (otwarcie w nowym oknie).

Realizacją programu zajmuje się Biuro Polityki Zdrowotnej (otwarcie w nowym oknie).

Zamieszkanie w Warszawie

W jaki sposób udokumentować fakt zamieszkania w Warszawie od dwóch lat?

Nie jest wymagane zameldowanie w Warszawie. Konieczne jest, aby pary mieszkały na terenie Warszawy, co najmniej od dwóch lat.

Para potwierdza fakt mieszkania w warszawie podpisując stosowne oświadczenie (będące częścią formularza uczestnictwa w programie, dostępnego w placówkach realizatorów programu), pod rygorem odpowiedzialności karnej za stwierdzenie nieprawdy celem osiągnięcia nienależnej korzyści materialnej. Udział w programie nie wymaga innych dodatkowych dokumentów, poza dokumentacją medyczną przekazywaną przez uczestników programu bezpośrednio do kliniki.

Pary żyjące w związku nieformalnym

Z programu mogą skorzystać także pary żyjące w związku nieformalnym, które poświadczą to zgodnym oświadczeniem obu stron.

Nie znalazłeś informacji?