Odbieranie odpadów komunalnych

null Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi dla właścicieli i zarządców nieruchomości wielolokalowych, na których zamieszkują mieszkańcy

Co powinien zrobić zarząd wspólnoty lub spółdzielni?

1. Zbierać informacje od swoich mieszkańców dotyczące liczby gospodarstw domowych zamieszkujących w danym lokalu.

2. Złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, którymi zarządza.

3. Wnosić opłatę, do 28 dnia każdego miesiąca.

Numery kont - na które należy wpłacać opłaty. Podane numery kont dotyczą osób fizycznych i podmiotów prawnych składających deklaracje po raz pierwszy.

Płatności można dokonać przelewem, kartą lub uregulować należność gotówką w kasach urzędów dzielnic lub w placówkach pocztowych.

4. Aktualizować deklaracje zgodnie z przekazywanymi przez mieszkańców danymi.

5. Przygotować miejsce gromadzenia odpadów zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie i uzgodnić sposób odbioru odpadów.

Nie znalazłeś informacji?