null Informacje o wycince drzew

Nowe inwestycje często wymagają wycinania drzew i krzewów. Drzewa są równiez usuwane wtedy, gdy zamierają lub stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa. 

Wydawanie decyzji na wycinkę

Jeżeli właścicielem działki jest m.st. Warszawa - wniosek trafia do urzędu marszałkowskiego, który wydaje decyzję. Wyjątkiem są nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym innych podmiotów. Wówczas decyzję wydaje dzielnica.

Jeżeli właścicielem działki jest Skarb Państwa, a władającym jest m.st. Warszawa - decyzję wydaje dzielnica.

Procedury związane z wycinką drzew

Opis procedury, wymagane dokumenty oraz wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów do pobrania na stronie: https://warszawa19115.pl/-/wydawanie-zezwolen-na-usuniecie-drzew-i-krzewow

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa składa się w przypadku drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Opis procedury, wymagane dokumenty oraz wzór zgłoszenia do pobrania na stronie: https://warszawa19115.pl/-/zgloszenie-zamiaru-usuniecia-drzewa.

W serwisie mapowym sprawdzisz, które drzewa są przeznaczone do wycinki

Na stronie mapa.um.warszawa.pl w zakładce „Zieleń” zamieszczone są informacje dotyczące lokalizacji drzew przeznaczonych do wycinki.

Kolorem żółtym oznaczono drzewa, w przypadku których wystąpiono z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie, a kolorem czerwonym – drzewa, w przypadku których wydano decyzję zezwalającą na usunięcie.

Po kliknięciu kursorem myszy na drzewo, dostępne są informacje dotyczące m.in. gatunku, obwodu pnia oraz wniosek i decyzja w postaci pliku pdf.

Informacje w serwisie są aktualizowane przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz urzędy dzielnic m.st. Warszawy, które zarządzają drzewami oraz prowadzą postępowania administracyjne dotyczące usunięcia drzew. Sposób i zakres informowania o wycinkach drzew jest określony w Zarządzeniu nr 1580/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z 6 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia standardu informowania o wycinkach drzew m.st. Warszawy.

Nie znalazłeś informacji?