Wstecz

Informacje o wycince drzew

Zasady dotyczące informowania mieszkańców o zamiarze wycinki i jej przyczynach będą obowiązywać miejskie jednostki od 1 stycznia 2022 roku. Standard Informowania o Wycinkach Drzew nie dotyczy terenów, na których prowadzona jest planowa gospodarka leśna oraz zgłoszeń osób fizycznych.

Standard Informowania o Wycince Drzew zapewni mieszkańcom łatwiejszy dostęp do rzetelnej informacji. Pierwszy z 7 standardów stołecznej Karty Praw Drzew został właśnie przyjęty zarządzeniem prezydenta m.st. Warszawy.

Powszechna, kompleksowa informacja na temat usuwania drzew oraz nasadzeń kompensacyjnych jest jednym z istotnych elementów nowoczesnego systemu zarządzania zielenią na terenie stolicy.

Karta Praw Drzew

Karta Praw Drzew i towarzyszące jej 7 standardów podkreślają istotną rolę drzew w mieście i potrzebę ich ochrony, a także regulują ingerencję w stołeczną zieleń. Zawierają zasady pielęgnacji i poprawy warunków życia drzew, instrukcję kontrolowania ich stanu zdrowotnego oraz precyzują warunki ich ochrony podczas procesów inwestycyjnych. Dokumenty obejmują ponadto zasady tworzenia i pielęgnacji zieleni niskiej dostosowane do postępujących zmian klimatycznych. Pierwszy z przyjętych standardów ujednolica sposób informowania o zamiarze i powodach usunięcia drzewa, pozostałe będą stopniowo wprowadzane w kolejnych miesiącach.

Serwis online

Obowiązkowo najważniejsze dokumenty dotyczące wycinek – wnioski o usunięcie drzewa wraz z uzasadnieniem oraz decyzje właściwych organów – będą dostępne online, w serwisie mapowym miasta, w zakładce Wiem o Wycince (www.mapa.um.warszawa.pl/zielen/wow).

Oznakowanie drzew do wycinki

Standard określa także zasady oznakowania drzew w formie jednolitych tabliczek oraz warunki przeprowadzania spotkań informacyjnych z mieszkańcami, którzy nie będą musieli szukać informacji w poszczególnych urzędach. Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy będzie dysponować bazą danych o wycinkach przeprowadzanych na terenach miejskich, niezależnie od tego, który organ wyda na nie zgodę.

Aktualnie dostępne informacje o wycince realizowanej przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Na stronie internetowej "Serwisy mapowe" (otwarcie w nowym oknie) znajduje się zakładka „Zieleń”, a w niej informacje dotyczące lokalizacji drzew przeznaczonych do wymiany przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Wszystkie drzewa objęte wnioskami o wycinkę, o które wystąpi ZZW, a które będą widoczne na mapie, będą oznakowane również w przestrzeni publicznej. W terenie będzie na nich powieszona informacja o tym, że są to drzewa objęte wnioskami o wycinkę.


Nie znalazłeś informacji?