Osoby niepełnosprawne

null Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Dokumentem potwierdzającym posiadanie orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej, zawierająca stopień niepełnosprawności oraz symbol przyczyny niepełnosprawności, wpisywany do legitymacji na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, druk wniosku dostępny na stronie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (otwarcie w nowym oknie)

  • orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień

  • 1 fotografia o wymiarach 35 x 45 mm (bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami)

Gdzie złożyć wniosek

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

ul. gen. Andersa 5

Wniosek złóż osobiście lub prześlij pocztą.

Więcej informacji

https://wcpr.pl/nasze-uslugi/osoby-niepelnosprawne/legitymacja-osoby-niepelnosprawnej

Nie znalazłeś informacji?