Odbieranie odpadów komunalnych

null Materiały do pobrania

Opłaty obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

Opłaty obowiązujące do 31 grudnia 2021 r.

Opłaty obowiązujące do 31 marca 2021 r.

Odpady wielkogabarytowe w Warszawie. Wszystko, co musisz wiedzieć.

Droga odpadu - obalamy mity!

Jak segregować odpady komunalne w Warszawie

Segreguj na 5 (broszura edukacyjna) - Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ten dokument powstał poza Urzędem Miasta st. Warszawy, dlatego nie odpowiadamy za jego dostępność. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści, prosimy o telefon pod numer: 22 443 45 00 lub 19115 lub e-mail na adres: sekretariat.bgo@um.warszawa.pl lub kontakt@um.warszawa.pl. W miarę możliwości pomożemy w zapoznaniu się z treścią.

Plakat

Ulotka

Naklejki 

Segreguj właściwie (oznaczenia pojemników na odpady)

Papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bio, zielone, zmieszane - plakaty

Ekopoukładani - wszystko co powinieneś wiedzieć o PSZOK-ach

Wyroby azbestowe i ich usuwanie

Nieczystości ciekłe

Miejsca gromadzenia odpadów (MGO)

Naklejka - MGO (wzór, wersja edytowalna)

Naklejka

Jak kompostować w ogrodzie

Poradnik EKO sztuczki w kuchni

Scenariusze zajęć edukacyjnych

Jadłodzielnie

How to segregate municipal waste in Warsaw

КАК СОРТИРОВАТЬ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ В ВАРШАВЕ

ЯК СОРТУВАТИ КОМУНАЛЬНІ ВІДХОДИ В ВАРШАВІ

Nie znalazłeś informacji?