Odbieranie odpadów komunalnych

Wstecz

Materiały do pobrania

Opłaty obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

Opłaty obowiązujące od 1 kwietnia 2021 r.

Opłaty obowiązujące do 31 marca 2021 r.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 (tekst jednolity)

Dlaczego w Warszawie obowiązuje naliczanie opłat za odpady wg. ilości zużytej wody

Droga odpadu - obalamy mity!

Dlaczego Warszawa musi podwyższyć opłaty za odpady

Jak segregować odpady komunalne w Warszawie

Oznaczenie miejsca gromadzenia odpadów – wzór, wersja edytowalna

Jak kompostować w ogrodzie

Poradnik EKO sztuczki w kuchni

How to segregate municipal waste in Warsaw

КАК СОРТИРОВАТЬ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ В ВАРШАВЕ

ЯК СОРТУВАТИ КОМУНАЛЬНІ ВІДХОДИ В ВАРШАВІ


Nie znalazłeś informacji?