Osoby niepełnosprawne

null Niepelnosprawnik.pl na mapie Warszawy

Na mapie Warszawy (otwiera nowe okno), dzięki danym z wyszukiwarki Niepełnosprawnik (otwiera nowe okno), osoby z ograniczoną mobilnością mogą sprawdzić dostępność do miejsc publicznych. 
 
Niepełnosprawnik prowadzi Fundacja TUS. Jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy. Dostarcza informacji o dostępnych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami miejscach publicznych: urzędach, sklepach, kawiarniach, kinach, bankach, pocztach i wielu innych. Teraz będą one osiągalne bezpośrednio z mapy Warszawy.
 
Miasto sukcesywnie modernizuje swoją infrastrukturę tak, aby była przyjaźniejsza dla osób niepełnosprawnych, mających problemy z poruszaniem się i rodziców z wózkami. 

Nie znalazłeś informacji?