null Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Warszawie

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godz. 18.00-8.00 dnia następnego oraz całodobowo soboty, niedziele i święta.

W razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej złożył swoją deklarację. Dyżurujący lekarz udziela porad: w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych), telefonicznie.

Wykaz placówek dostępny jest na stronie Urzędu MiastaMazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (otwarcie w nowym oknie).

Harmonogram tzw. ostrych i tępych dyżurów znajduje się na stronach NFZ Harmonogramy tzw. ostrych i tępych dyżurów / Biuletyn Informacji Publicznej Mazowieckiego OW NFZ / Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków (otwarcie w nowym oknie).

Telefoniczna Informacja Pacjenta

Telefoniczna Informacja Pacjenta – tel. 800 190 590

Czynna 7 dni w tygodniu, całą dobę.

Narodowy Fundusz Zdrowia (otwarcie w nowym oknie).

Nocna pomoc stomatologiczna

W gabinetach pełniących dyżur pacjenci przyjmowani są w przypadkach nagłych. Podczas dyżurów stomatologicznych udzielane są świadczenia doraźne, z ekstrakcjami zębów włącznie.
W dni powszednie dyżury stomatologiczne pełnione są w godzinach od 19:00 do 7:00. W sobotę, niedzielę i święta – przez 24 godziny na dobę.

Wykaz palcówek znajduje się na stronie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (otwarcie w nowym oknie).

Koordynator ds. Organizacji Ochrony Zdrowia

Pod numerem Infolinii – Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia (22 443 77 77) udzielane są całodobowo, telefonicznie informacje o zasadach postępowania w sytuacji określonego problemu zdrowotnego oraz miejscach udzielania świadczenia zdrowotnego, w tym informacji na temat świątecznej i nocnej opieki zdrowotnej.

Nie znalazłeś informacji?