null Nowe obowiązki farmaceutów od 1 stycznia 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. podmioty prowadzące aptekę na terenie m.st. Warszawy są zobowiązane do przekazywania Prezydentowi m.st. Warszawy rozkładów godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Wprowadzono także nowe zasady dot. wyznaczania aptek ogólnodostępnych do pełnienia dyżurów w porze nocnej lub dyżurów w dni wolne od pracy.

31 stycznia 2024 r. podmiot prowadzący aptekę powinien zgłosić rozkład godzin pracy apteki znajdującej się na terenie m.st. Warszawy.

Jakie dane zgłosić

Przekazywane Prezydentowi m.st. Warszawy informacje powinny zawierać następujące dane:

  • nazwa apteki

  • dzielnica

  • adres apteki

  • rozkład godzin pracy

  • telefon, mail. 

Wzór zgłoszenia

   
Rozkład godzin pracy apteki
Dzielnica......
Lp. Nazwa apteki adres godziny otwarcia telefon mail
od poniedziałku do piątku sobota niedziela
od do od do od do
                     
                     

Gdzie przesłać

Na adres poczty elektronicznej: apteki@um.warszawa.pl, we wskazanym terminie ustawowym.

Strona internetowa

https://zdrowie.um.warszawa.pl/-/nowe-obowiazki-farmaceutow

Podstawa prawna

Prawo farmaceutyczne (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2024 r.).(otwiera się w nowej karcie)

Nie znalazłeś informacji?