null Odszkodowanie za drogi publiczne przejęte w wyniku podziału nieruchomości – etap cywilny (rokowania)

Tutaj dowiesz się jak ustalić w trybie cywilnym odszkodowanie za działki gruntu przejęte pod drogi publiczne w wyniku podziału nieruchomości, do którego doszło na Twój wniosek.

Krok po kroku

 1. W sekcji „Miejsce złożenia i odbioru” sprawdź, gdzie i w jaki sposób możesz złożyć wniosek.
 2. Pobierz i wypełnij wniosek.
 3. Podpisz wniosek i dołącz do niego wszystkie wymagane dokumenty.
  [!] Jeżeli prawo własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości przysługiwało w dniu, w którym decyzja o podziale nieruchomości stała się ostateczna, małżonkom na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej, to wniosek podpisują oboje małżonkowie.
 4. Złóż wniosek i dokumenty.
 5. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, wyznaczymy termin negocjacji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o odszkodowanie za działki gruntu przejęte pod drogi publiczne w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek jej właściciela lub użytkownika wieczystego: PDF lub DOC.
 2. Dokument, który potwierdza prawo własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości na dzień kiedy decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna (np. odpis zupełny księgi wieczystej).
 3. Ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości, na podstawie której grunt został wydzielony pod drogę publiczną.
 4. Mapa z projektowanym podziałem.
 5. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia – jeżeli składasz wniosek jako spadkobierca osoby, która posiadała, na dzień ostateczności decyzji o podziale nieruchomości, prawo własności lub użytkowania wieczystego tej nieruchomości.
 6. Pełnomocnictwo – jeśli w sprawie reprezentuje Cię pełnomocnik.

Opłaty

Nie musisz płacić za złożenie wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru

Wniosek możesz złożyć:

 • osobiście w urzędzie:
 • przez internet na stronie ePuap,
 • pocztą na adres: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Składam wniosek przez internet
Aby skorzystać z tej opcji musisz mieć profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego – załóż go online.

 1. Wejdź na elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – epuap.gov.pl.
 2. Wypełnij wniosek i dołącz wymagane dokumenty.
 3. Złóż wniosek.

Składam wniosek w urzędzie

 1. Pobierz i wypełnij wniosek (druk do pobrania w sekcji Pliki do pobrania).
 2. Podpisz wniosek.
 3. Dołącz do wniosku wymagane dokumenty.
 4. Złóż wniosek w wybranej siedzibie urzędu lub wyślij go pocztą na adres korespondencyjny urzędu.

Jeśli chcesz osobiście złożyć wniosek w urzędzie, możesz zarezerwować wizytę w systemie rezerwacji wizyt.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy

Termin odpowiedzi

Na Twój wniosek odpowiemy niezwłocznie. Sprawę prowadzimy w trybie cywilnym, co oznacza, że terminy przewidziane w postępowaniu administracyjnym nie mają do niej zastosowania.

Tryb odwoławczy

W tej sprawie nie ma trybu odwoławczego.

Uwagi

W trakcie postępowania możemy wezwać Cię do dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 24.01.2024 r.

Nie znalazłeś informacji?