Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Przedstawione poniżej informacje dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność m.st. Warszawy. ...
arrow_right
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - Najczęściej zadawane pytania
Tak, do dochodu wlicza się dodatek pielęgnacyjny. Jest to dochód tyle że zwolniony od podatku. Zgodnie z art.74 ust. 1 ugn Ustawodawca, w treści tego przepisu, nie ograniczył pojęcia dochodu...
arrow_right
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy.
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej na skutek zmiany wartości nieruchomości
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Bonifikata od opłaty, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe, udzielana osobom fizycznym, jeżeli dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Oddanie jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej nieruchomości w trwały zarząd
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Zmiana terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Zmiana wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
Sprawdź jak załatwić sprawę.
arrow_right
Nie znalazłeś informacji?